Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u KarlovcuBroj postupka
Stečajni dužnikPRIGORAC GRAĐENJE d.o.o. - Jelkovečka 4, SesveteStečajni upraviteljLovorka Juranović - Verdijeva 6/III, Rijeka
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu22.10.2022.Datum dražbe25.10.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost212.746,50 HRK (29.304,73 EUR)
(strojevi, oprema radionice, betonska galanterija drvena građa i ostala oprema, oprema ureda i spavaonice ukupna početna vrijednost svih pokretnina 212.746,50 kn + PDV / 28.236,32 EUR + PDV)
  
Napomenarok za stavljanje ponuda 22.10.2022.g., javno otvaranje ponuda-25.10.2022. u 12,00 sati Lovorka Juranović, Rijeka, Zagrebačka 16 Elaborat procjene je dostupan na upit
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad dužnikom PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o. u stečaju (OIB: 53456405017) Sesvete, Jelkovečka 4 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu Stalnom službom u Karlovcu pod poslovnim brojem : St-3396/21, stečajni upravitelj objavljuje javnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem
 
 
P I S A N I H   P O N U D  A
(treći poziv)
 
I Predmet prodaje čine pokretnine:
 

Red.br.

Opis pokretnine

Utvrđena vrijednost (bez PDV)

Početna cijena
(bez PDV)

Početna cijena
( s PDV)

1

Finišer za asfalt Bitelli BB-30

   90.000,00 kn/
    11.945,06 EUR

 72.900,00 kn/
 9.675,50 EUR

91.125,00 kn/
12.094,37EUR

2

(RS) Rotoposipač Pietsch STE 2.3 LS-R

     7.500,00 kn/
        995,43 EUR

   6.075,00 kn/
    806,30 EUR

   7.593,75 kn/
1.007,87 EUR

3

(RS) Rotoposipač KUPPER-WEISSER STA 80

      7.500,00 kn/
        995,43 EUR

   6.075,00 kn/
    806,30 EUR

   7.593,75 kn/
1.007,87 EUR

4

(RS) Rotoposipač EPOKE SH3500

   18.000,00 kn/
     2.389,09 EUR

 14.580,00 kn/
1.935,10 EUR

18.225,00 kn/
2.418,88 EUR

5

Posuda za miješanje Rikomix 5000

   25.000,00 kn/
    3.318,07 EUR

 20.250,00 kn/
2.687,64 EUR

25.312,50 kn/
3.359,55 EUR

6

OPREMA RADIONICE (komplet):
-Vatrogasni aparat S9P Total , 2 komada-400,00 kn
- Dizalica “krokodilka” plava 15t- 500,00 kn
- Vibroploča 7.500,00 kn
- Aparat za REL zavarivanje Varstroj Varex 160/210- 1.000,00 kn
- Aparat za REL zavarivanje Rade Končar R60- 1.300,00 kn
- Aparat za autogeno zavarivanje s 3 boce (2 x O₂, 1 x acetilen- 1.800,00 kn
- Garderobni ormar, 2 komada – 200,00 kn
- Zidni ormarić – 50,00 kn
- Radni pult s škripcem, 2 komada- 800,00 kn
 

   13.550,00 kn/
    1.798,40 EUR

 10.975,50 kn/
1.456,64 EUR

13.719,38 kn/
1.820,88 EUR

7

BETONSKA GALANTERIJA, DRVENA GRAĐA I OSTALA OPREMA (komplet):
- Palete pune cigle/stare, očišćene, komplet
- Pune cigle/stare, neočišćeno, komplet
- Blok cigla, dijelom oštećena, komplet
- Kanalice široke  duljine 600 mm, komplet
- Cestovni rubnjaci
-Betonske cijevi Φ200x1000/1200
- Razupora za kopanje kanala
- Drvena građa nerazvrstana daske, letve, komplet
- Drvena građa, komplet
- Drveni kolci, komplet
- Podupirači (šteheri), kompelt
- Dijelovi skele, razni, komplet
- Prometni znakovi razni, komplet
- Polimerna postolja za privremenu regulaciju (prometne znakove)
- Spremnik za gorivo 40 m³ + pumpa za istakanje MEBA
- Polimerni IBC(kontejner za tekućinu)

  78.100,00 kn/
  10.365,66 EUR

 63.261,00 kn/
8.396,18 EUR

 79.076,25 kn/
10.495,23 EUR

8

OPREMA UREDA, UREDA UPRAVE I SPAVAONE, prema popisu, komplet:
Uredski namještaj
- Radni stol s ladičarem 1400 mm – 8 kom
- Okrugli stol Φ 1000 mm – 1 kom
- Stolci s kotačima (loše stanje) – 4 kom
- Stolci s nogama (loše stanje) – 4 kom
-Regal za registratore (lxbxh) (2000x300mmx2200mm) 12 polica - 1 kom
Namještaj ureda uprave
-Radni stol s ladičarem (ladičar s 3 ladice) 1400 mm – 6 kom
-Radni stol bez ladičara – 1 kom
-Stolci s kotačima – 5 kom
-Stolci s nogama – 11 kom
-Mali dvokrilni ormarić – 1 kom
-Mali stol s 3 police za odlaganje dokumentacije – 1
-Uništavač papira – 1 kom
-Mala kasa – 1 kom
-Regal za registratore 4x 5 polica – 4 kom
-Vješalica samostojeća za kapute – 2 kom
-Dupli metalni ormar za spise s 8 ladica – 1 kom
-Mali ormarić dvokrilni sa staklenim vratima – 1 kom
-Mali ormarić s jednim vratima – 1 kom
Oprema spavaone
- Garderobni ormari (loše stanje)- 16 kom
- Kreveti na kat, montirani (4x2)- 8 kom

 23.000,00 kn/
3.052,63 EUR

18.630,00 kn/
2.472,63 EUR

  23.287,50 kn/
3.090,79 EUR


 
II UVJETI PRODAJE :
1. Ponude za kupnju čiji je iznos manji od početne cijene neće se razmatrati. U početnu cijenu nije uračunat PDV koji se ima obračunati.
2. Rok za prikupljanje ponuda je od 22. rujna 2022. do 22. listopada 2022. godine. Kasnije pristigle ponude smatrati će se nepravodobnom i neće se razmatrati.
3. Pravo ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom.
4. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Javnog bilježnika Zorana Vrsalovića, Korzo 40, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici uz naznaku " PONUDA-NE OTVARATI- predmet St-3396/2021, PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o. u stečaju“.
5. Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti pokretnine za koju se stavlja ponuda, koja se uplaćuje na račun stečajnog dužnika PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o. u stečaju, koji se vodi pod br. IBAN: HR722386002111904735 kod Podravske banke d.d., uz opis plaćanja "jamčevina u predmetu St-3396/21",  te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja, a dokaz o uplati jamčevine ponuditelj je dužan dostaviti uz ponudu. Ako ponuditelj ne dostavi dokaz o uplaćenoj jamčevini, ponuda se neće razmatrati.
6. Ponuda mora sadržavati točan naziv /ime i prezime i sjedište/adresu ponuditelja, OIB, broj žiro ili drugog računa ponuditelja, oznaku pokretnine za koju se stavlja ponuda te iznos ponuđene cijene bez PDV-a te iznos ponuđene cijene s obračunatim PDV-om, kao i dokaz o uplati jamčevine.
7. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
8. Javno otvaranje ponuda održati će se dana 25. listopada 2022. godine u 12,00 sati u prostorijama Javnog bilježnika Zorana Vrsalovića, Rijeka, Korzo 40. Ponuditelji nisu obvezni prisustvovati javnom otvaranju ponuda.
9. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom istaknutom cijenom. U slučaju dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, uslijediti će usmeno/pismeno nadmetanje (ukoliko ponuditelji nisu prisutni) nadmetanje između ponuditelja iste ponudbene cijene.
10. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti ponuđenu cijenu u roku od 10 dana od dana prihvaćanja ponude, nakon čega može preuzeti i o svom trošku odvesti kupljenu pokretninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u predviđenom roku predmet prodaje će se moći prodati drugom najpovoljnijem ponuđaču.
11. Poreze, pristojbe i sve druge troškove u vezi s prodajom i prijenosom vlasništva dužan je platiti kupac.
12. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu, ukoliko bi bila u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
13. Prodaja se obavlja prema načelu „viđeno-kupljeno“ te se isključuju svi eventualni naknadni prigovori na pravne  i materijalne nedostatke.
14. Sve informacije o predmetima prodaje kao i mogućnost razgledavanja istog  u dogovoru sa stečajnom upraviteljicom Lovorkom Juranović na broj 098 905 8659. Fotografije pokretnina zainteresiranim osobama na njihov zahtjev biti će dostavljene e-mailom.
 
 
                                                                
U Rijeci, 21. rujna 2022. godine                                            Stečajna upraviteljica
                                                                                                Lovorka Juranović
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
128.12.2023PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o. , SesveteLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
220.11.2023PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o. , SesveteLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
307.06.2023PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o. , SesveteLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
425.04.2023PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o. , SesveteLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
523.03.2023PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o. , SesveteLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
623.01.2023PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o. , SesveteLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
709.12.2022PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o. , SesveteLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
814.09.2022PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o. , SesveteLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
909.08.2022PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o. , SesveteLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 9 (50/9)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status