Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikTD ZAGORJE d.d. - Ankice Opolski 2, VaraždinStečajni upraviteljInes Mošmondor - Ulica Kralja Tomislava 2/1, Čakovec
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu10.06.2022.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost200.000,00 HRK (27.548,97 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
NapomenaPonude do 16.02.2022.
Oglas:

U stečajnom postupku nad dužnikom TD ZAGORJE d.d., OIB 69246918842, Ankice Opolski 2, 42000 Varaždin, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj St-124/2018, stečajni upravitelj objavljuje
 
 
I. OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 
I. PREDMET PRODAJE
 
1) nekretnina upisana u zk. ul. 2848 k.o. Omišalj-Njivice, kat. čestica 10542, Njivice, šuma, površine od 676 m², procijenjene vrijednosti od 439.000,00 kn,
 
2) nekretnina upisana u zk. ul.  2848 k.o. Omišalj-Njivice, kat. čestica 10543, Njivice, šuma, površine od 2730 m², procijenjene vrijednosti od 1.770.000,00 kn,
 
3) nekretnina upisana u zk. ul. 2848 k.o. Omišalj-Njivice, kat. čestica 10719, Njivice, park, površine od 588 m², procijenjene vrijednosti od 218.000,00 kn,
 
4) nekretnina upisana u zk. ul. 2848 k.o. Omišalj-Njivice, kat. čestica 10835, Njivice, park, površine od 292 m², procijenjene vrijednosti od 108.000,00 kn,
 
5) nekretnina upisana u zk. ul. 2849 k.o. Omišalj-Njivice, kat. čestica 10848, Njivice, ulica, površine od 285 m², procijenjene vrijednosti od 105.000,00 kn,
 
7) nekretnine upisane u zk. ul. 4688, kat.čestica 1242/1 i  zk. ul. 4962, kat.čestica 1242/2, k.o. Omišalj, procijenjene vrijednosti od 2.690.000,00 kn, kućice za odmor (13 kontejnera i 2 montažna objekta - god.proizv. 1980)  i pomoćne građevine (sanitarni čvor, garaža, trafostanica i nadstrešnica - god.1962), ukupne površine od 2931 m²
 
II. UVJETI PRODAJE
 
1. Navedene vrijednosti predstavljaju početnu cijenu ispod koje se predmet ne može prodati.
 
2. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Ines Mošmondor, Ruđera Boškovića 41, 40 000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za nekretninu St-124/2018-ne otvaraj“. Ponuda se mora poslati preporučenom pošiljkom na navedenu adresu stečajnog upravitelja, zaključno do 10.06.2022. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju, naziv/ime, OIB i adresu, presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini od 10% procijenjene vrijednosti, te uplatni račun na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Ponude u kojima je iznos kupovnine manji od istaknute početne vrijednosti neće se razmatrati.
 
4. Jamčevina iznosi 10% početne cijene za nekretninu na koju se dostavlja ponuda i uplaćuje se u korist računa stečajnog dužnika IBAN HR1123860021119022142 otvoren kod Podravske banke d.d., uz opis plaćanja „Jamčevina St-124/2018“ te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata.
 
5. O rezultatu će ponuđači biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju nekretnina  ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
6. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude u roku od 30 dana od ispostave predračuna. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te će se predračun ispostaviti slijedećem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R1 račun o prodaji nekretnina, sklopiti Ugovor o kupoprodaji te predati sve dokumente.
 
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
8. Sve dodatne informacije u vezane uz imovinu mogu se dobiti putem maila ines@odvjetnicki-ured-mosmondor.hr. Razgled nekretnine vršiti će se uz prethodni dogovor o terminu.
 
9. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ te prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke. Kupac nekretnine smatra se upoznatim s činjenicama navedenim u ovom oglasu i nema pravo pozivati se na bilo kakve pravne nedostatke vezane uz kupljene nekretnine.
 
Nekretnine s slobodne od osoba i stvari. Na nekretninama je upisano založno pravo, međutim tražbine ne postoje te je u tijeku postupak brisanja založnih prava.
 
 
 
 
Datoteka
procjena omišalj i njivice.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1TD ZAGORJE d.d., VaraždinInes MošmondorPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2TD ZAGORJE d.d., VaraždinInes MošmondorPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3TD ZAGORJE d.d., VaraždinInes MošmondorPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 3 (50/3)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status