Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u BjelovaruBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza ŠALICA KUNA j.d.o.o. - , Stečajni upraviteljVlado Šokac - Bistrinci - Fiskulturna 12, Belišće
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu29.05.2022.Datum dražbe02.06.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost16.611,00 HRK (2.288,08 EUR)
(FORD Transit Connect 65 L2)
  
Oglas:

                                                        
O   G   L   A   S

 
Stečajni upravitelj u stečajnom postupku pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru, Stečajna masa iza ŠALICA KUNA j.d.o.o. OIB: 46816935299 temeljem Odluke Skupštine vjerovnika, oglašava
 
 
PRODAJU POKRETNINA – VOZILA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 
PREDMET  PRODAJE:
 
FORD Transit Connect 65 L2
Procijenjena vrijednost vozila je s uključenim PDV-om 16.611,00 KN
 
UVJETI PRODAJE:
 
I/ Vozilo se prodaje pojedinačno prikupljanjem pisanih ponuda koje se dostavljaju na adresu vršitelj dužnosti javnog bilježnika dr.sc Pavao Gagro Trg kralja Tomislava 10, s naznakom:  „PONUDA ZA KUPNJU VOZILA (FORD Transit Connect 65 L2) – NE OTVARATI“
 
II/ Preporučena pošiljka u kojoj se dostavlja ponuda treba sadržavati:
a) podatke o ponuditelju: ime i prezime/naziv ponuditelja, prebivalište/sjedište i adresu ponuditelja, OIB, te kontakt podatke  ( telefon, e-mail, IBAN računa ),
b) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, koja ne smije biti manja od početne cijene,
c) potpis ponuditelja,
d) dokaz o uplati jamčevine
                                                                    
II/ Vozilo se prodaje po početnoj cijeni u visini 80 % od procijenjene vrijednosti od po početnoj cijeni u visini od  13.288,80 kn
 
Kupac plaća poreze i sve troškove prijenosa vozila na svoje ime.
 
III/ Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti vozila: iznos od   1.661,10 KN
 
na račun kod HPB d.d. HR11 2390 011 1013 3495 7 opis plaćanja: jamčevina u St-296/2021, uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj. Presliku dokaza o uplati jamčevine potrebno je dostaviti uz ponudu.
 
V/ Rok za uplatu jamčevine i predaju ponuda je s danom 29. svibnja 2022. godine, što ponuditelj dokazuje uplatnicom i potvrdom o predaji preporučene pošiljke.
 
Ponude koje nisu predane u roku, za koje se utvrdi da nije uplaćena jamčevina ili ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz Oglasa, neće se razmatrati.
 
Vozila će se prodati ako pristigne i samo jedna ponuda koja udovoljava svim uvjetima Oglasa.
 
VI/ Otvaranje ponuda obaviti će se  u uredu vršitelja dužnosti javnog bilježnika dr.sc Pavao Gagro Trg kralja Tomislava 10 u Valpovu dana 02. juna 2022. godine u 12,00 sati.
 
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi punomoćnici, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.
 
Ukoliko se utvrdi da dva ili više ponuditelja nude isti najpovoljniji iznos, tada će se između tih ponuditelja koji su ponudili identične iznose, pred javnim bilježnikom održati usmeno nadmetanje prisutnih po načelu „tko da više“ do izbora najpovoljnije ponude.
 
O otvaranju ponuda i utvrđivanju najpovoljnije ponude, javni bilježnik vodi zapisnik koji pored njega i stečajnog upravitelja, potpisuju i nazočni  ponuditelji.
 
VII/ Najpovoljnijom pisanom ponudom smatra se ona ponuda u kojoj je ponuđena najviša kupoprodajna cijena, a koja je viša od utvrđene početne cijene.
 
Najpovoljniji kupac dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti u roku od 15 dana od dana pravomoćne odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude, umanjenu za uplaćenu jamčevinu.
 
Najpovoljniji kupac plaća poreze i sve troškove prijenosa vozila na svoje ime, a stečajni upravitelj će mu izdati račun za kupljeno vozilo.
 
Ukoliko utvrđeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku, a na oglas se javi više ponuditelja, prihvatiti će se slijedeća najviša ponuda s istim rokom i uvjetima uplate kupoprodajne cijene.
 
Najpovoljnijem ponuditelju, kao kupcu, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima će biti vraćena u roku od osam dana od dana okončanja nadmetanja.
 
VIII/ Prodaja se vrši po načelu „viđeno – kupljeno“, te se naknadni prigovori i reklamacije neće uvažiti.
 
Sve detaljne informacije o vozilu zainteresirani mogu  dobiti od stečajnog upravitelja na e-mail: vladosokac2@gmail.com - isključivo sa svojim punim kontakt podacima:
 
Ime i prezime fizičke osobe / naziv pravne osobe, adresa, mobitel.  
 

 
Datoteka
2. OGLAS ŠALICA KUNA 20.05.22. .pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
118.05.2022Stečajna masa iza ŠALICA KUNA j.d.o.o. , Vlado ŠokacPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 1 (50/1)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status