Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorBLUE COMFORT j.d.o.o. - Levanjska 1, ZagrebBankruptcy trusteeMatko Ljuban - Hrvatskih iseljenika 3, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline03.02.2022.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value7.450,00 HRK (1.026,20 EUR)
(vozilo Citroen Berlingo 1.9 D, god. proizvodnje 2005., br.šas.VF7GCWJYB94166092)
  
Ad:

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku St-1513/19 nad dužnikom BLUE COMFORT j.d.o.o. u stečaju, Zagreb, Levanjska 1, OIB 69072837393                                                 

objavljuje se
OGLAS
za prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika pokretnina – vozilo Citroen Berlingo 1.9 D,  god. proizvodnje 2005., br.šas.VF7GCWJYB94166092
 
II. Uvjeti prodaje
1. Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda od fizičkih i pravnih osoba, te se prodaje u zatečenom stanju,
2. Početna cijena iznosi 7.450,00 kn i izražena je bez PDV-a, koji se iskazuje i obračunava kod izdavanja računa,
3. Iznos jamčevine koji se mora uplatiti i potvrda o tome dostaviti sa ponudom iznosi 10% prodajne početne cijene odnosno 745,00 kn na račun stečajnog dužnika, broj računa IBAN:. HR6223900011101306879 otvoren kod HPB d.d.uzopis plaćanja: „jamčevina St-1625/21 “ i uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj odobrenja. U slučaju odustanka od kupnje i neuplate cjelokupnog ponudbenog iznosa u zadanom roku jamčevina se ne vraća, odnosno uraćunava se u ponudbeni iznos.
4. Ponude u kojima je ponuđena cijena niža od istaknute početne cijene, bez uplaćene jamčevine kao i nepotpune ponude neće se razmatrati,
5. Pokretnina će biti prodana ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, po načelu ¨viđeno-kupljeno¨ što isključuje sve naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke i cijenu. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika, te nije u obvezi navesti razloge neprihvaćanja ponude.
6. Troškovi odvoza i preuzimanja kupljene pokretnine snosi kupac i obaviti će se u roku 8 dana, u suprotnom za svaki dan se zaračunava ležarina sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina. Sve eventualne poreze i pristojbe vezane uz kupoprodaju snosi kupac.
7. Po uplaćenom kupoprodajnom iznosu iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati račun o kupoprodaji pokretnina.
8. Ponuda mora sadržavati:   
a) ime i prezime/naziv tvrtke, adresu/sjedište, OIB ponuditelja, podatke za kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa),
b) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u HRK (brojkom i slovima), koja ne može biti manja od početne cijene,
c) potvrda o uplaćenoj jamčevini, 
d) potpis ponuditelja (za poslovne subjekte i pečat ponuditelja),
10. Obavijest o prihvatu ponude dostaviti će se najkasnije u roku 3 dana od otvaranja ponuda  te je kupac u obvezi izvršiti uplatu prema ponudi u roku od 8 dana od dana dostave odluke o prihvatu njegove ponude,
11. Upiti poradi datuma neposrednog razgledavanja, dostava fotografija i eventualnih drugih dodatnih informacija šalju se na e-mail: mljuban2@gmail.com .
12. Ponude se šalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno na adresu:  Matko Ljuban, Hrvatskih iseljenika 3, 10090 Zagreb, s naznakom «St-1625/21, ponuda za oglas-ne otvarati », te moraju prispjeti zaključno s 03.02.2022. (ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuda nevaljala i pristigla izvan roka).
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1BLUE COMFORT j.d.o.o. , ZagrebMatko Ljuban
Matko Ljuban
details 
2BLUE COMFORT j.d.o.o. , ZagrebMatko Ljuban
Matko Ljuban
details 
3BLUE COMFORT j.d.o.o. , ZagrebMatko Ljubandetails 
4BLUE COMFORT j.d.o.o. , ZagrebMatko Ljubandetails 
5BLUE COMFORT j.d.o.o. , ZagrebMatko Ljubandetails 
6BLUE COMFORT j.d.o.o. , ZagrebMatko Ljubandetails 
7BLUE COMFORT j.d.o.o. , ZagrebMatko Ljubandetails 
8BLUE COMFORT j.d.o.o. , ZagrebMatko Ljubandetails 
9BLUE COMFORT j.d.o.o. , ZagrebMatko Ljubandetails 
10BLUE COMFORT j.d.o.o. , ZagrebMatko Ljubandetails 
 # 10 (50/10)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status