Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorBARIĆ NAUTIKA d.o.o. - Ulica Kaktusa 39, SesveteBankruptcy trusteeMartin Lukin - Ul.Pavla Hatza br. 3 , Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline11.02.2021.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value16.735,00 HRK (2.305,16 EUR)
(M1 PEUGEOT 307 1.6 HDI godina proizvodnje 2006.g broj reg.oznaka ZG-6577-GJ broj šasije VF33E9HYC84617343 )
  
Ad:

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika stečajnog dužnika BARIĆ NAUTIKA d.o.o. u stečaju, OIB:81202327036 Sesvete, Ulica Kaktusa 39, od 25.11.2020.g stečajni upravitelj u stečajnom postupku St-840/2018 oglašava prodaju pokretnina prikupljanjem pismenih ponuda  objavljuje:                      

2. OGLAS

za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnine stečajnog dužnika i to za:

VRSTA VOZILA: OSOBNI AUTOMOBIL  

MARKA I TIP:   PEUGEOT 307 1.6 HDI
REGISTARSKA OZNAKA: ZG-6577-GJ
BROJ ŠASIJE: VF33E9HYC84617343
GODINA PROIZVODNJE :2006.
DATUM PRVE REGISTRACIJE: 21.04.2006.
RADNI OBUJAM MOTORA: 1560 ccm
SNAGA MOTORA: 80 kw
BROJ RADNIH SATI: -
VRIJEDNOST =  16.735,00 kn
Napomena: PDV je uračunat u cijeni

UVJETI PRODAJE:

Prednost pri kupnji ima ponuditelj koji ponudi najpovoljniju ponudu, a najpovoljnija ponuda je ona ponuda sa najvećem ponuđenom cijenom, s time da ponuđena cijena   mora biti veća od iznosa 11.714,50 kn.Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva. Ponude koje nisu pristigle u roku i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati.
Ponuda mora sadržavati:
a)  Navesti pokretninu za koju se dostavlja ponuda i ponuđenu cijenu za oglašenu pokretninu.
b)  Osnovne podatke o ponuditelju, naziv trgovačkog društva ili obrta, adresu sjedišta i OIB, a  za fizičke osobe ime i prezime, adresu prebivališta i OIB.
c) Priložen dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % vrijednosti za pokretninu na žiro račun stečajnog dužnika broj IBAN:HR8423860021119033535 otvoren kod Podravske banke d.d. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Rok za predaju ponuda je do 11.02.2021.godine. Prodaja se obavlja po načelu viđeno – kupljeno, te se isključuju svi naknadni prigovori i reklamacije. Troškove prijevoza, montaže i demontaže u cijelosti snosi i plaća kupac. Kupovninu po pozivu za plaćanje, kupac je dužan uplatiti u roku od 3 (tri) dana, a ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 3 (tri) dana smatrat će se da je odustao od kupnje. Po uplati kupoprodajne cijene stečajni upravitelje izdat će račun.
Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 3 (tri) kalendarska dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja.
Informacije o načinu razgledavanja pokretnina zainteresirane osobe mogu dogovoriti svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 12 do 14 sati, na mob.: 098/1841-745 kod stečajnog upravitelja Martin Lukin.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Martin Lukin, 10 000 Zagreb, Gračanska cesta 145-F, uz naznaku: PONUDA -  NE OTVARAJ.
 
Stečajni upravitelj Martin Lukin - 10000 Zagreb, Gračanska cesta 145-F
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1BARIĆ NAUTIKA d.o.o. , SesveteMartin Lukin details 
2BARIĆ NAUTIKA d.o.o. , SesveteMartin Lukin details 
 # 2 (50/2)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status