Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikHALKION d.o.o. - Put Sičana bb , DicmoStečajni upraviteljIvan Sunara - A.B.Šimića 20 , Split
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu17.02.2021.Datum dražbe17.02.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

 
Na temelju odluke Skupštine vjerovnika, od 16. studenog 2020. godine, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom HALKION d.o.o. „ u stečaju“, OIB: 64760977626, Dicmo, Put Sičana bb   ( dalje: stečajni dužnik ), koji se vodi pred Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj: 7 St- 6/2013,  stečajni upravitelj objavljuje
 
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA – prvo ročište
 
I . Određuje se prodaja imovine/nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Požegi, Zemljišnoknjižnog odjela Požega, Z.U.  337 i 365, K. O. Vrhovci Gradski i to:
Čest.zem. 513 površine 399 m2, čest. zem. 514 površine, 457 m2, čest. zem. 819 površine 165 m2, čest. zem. 820 površine 795 m2, čest. zem. 821 površine 2.382 m2, čest. zem. 900 površine 1.795 m2, čest. zem. 944 površine 518 m2 i suvlasnički dio  288/5168 čest. zem. 659 površine 5.168 m2, u naravi obiteljska kuća sa zemljištem i poljoprivredno zemljište.
Vrijednost i početna cijena imovine/nekretnina na prvom ročištu za prodaju iznosi 51.300,00 kn.
Vrijednost i početna cijena imovine/nekretnina  je vrijednost ispod koje se imovina/nekretnine ne može prodati na prvom ročištu za prodaju.
Isporuka ovih nekretnina oslobođena je plaćanja PDV-a.

II. Održavanje ročišta za javno otvaranje pismenih ponuda povjerava se javnom bilježniku  Anti Brekalo, Dragutina Lermana 6, Požega. Ročište za javno otvaranje pismenih ponuda održat će se pred javnim bilježnikom Antom Brekalom, Dragutina Lermana 6, Požega 17. veljače 2021. u 12,00 sati. Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Nekretnine iz točke I. ovog oglasa prodaja se po načelu “viđeno – kupljeno”, te se neće priznati  naknadni prigovori na pravne ili materijalne nedostatke.

III. Ovaj oglas o prodaji objavit će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu, Visokog Trgovačkog suda RH i Hrvatske gospodarske komore, te internetskom portal Njuškako.hr

IV. Pravo sudjelovanje na javnoj dražbi imaju sve osobe koje su zaključno sa 15. velječe 2021. godine uplatile jamčevinu u iznosu od 10% vrijednosti nekretnina koje su predmet prodaje na depozitni račun stečajnog dužnika koji se vodi kod OTP banke d.d.; Split, iban/broj: HR3424070001100560180, uz naznaku svrhe uplate:                “jamčevina za za kupnju nekretnina”.
Podnositelji pismenih ponuda su uz svoju prijavu dužni dostaviti dokaz o uplati jamčevine.
Pismena ponuda sa dokazom o plaćenoj jamčevini, dostavlja se na adresu: Javni biljižnik Ante Brekalo, Dragutina Lermana 6, Požega, s naznakom :”Prijava - ponuda za kupnju nekretnine u predmetu 7 St-6/2013- “ne otvarati”.
U slučaju da dva ili više ponuditelja daju jednaku pismenu ponudu provest će se javna dražba po načelu :”tko da više”.

V. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalim će se vratiti u roku od 3 dana od dana kada stečajni upravitelj od javnog bilježnika zaprimi Zapisnik sa ročišta za otvaranje pismenih ponuda.

VI. Najpovoljniji ponuditelj – kupac dužan je uplatiti ponuđenu cijenu u roku od 30 dana od održanog ročišta, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine na depozitni račun stečajnog dužnika koji se vodi kod OTP banke d.d., Split, iban/broj: HR3424070001100560180, uz naznaku svrhe uplate: kupovnina u predmetu 7 St-6/2013. Ako isti u navedenom roku ne plati kupovninu, nema parvo na povrat jamčevine.

VII. Ponuditelj koji povuče prijavu prija ročišta ili ne uplati kupovninu u roku , smatrat će se da je odustao od kupnje i gubi parvo na povrat jamčevine.

VIII. Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju: poreze i druge troškove uključujući ovjere, pristojbe i sl.

IX.. Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati predmetne nekretnine te dobiti sve dodatne informacije po predhodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem Ivanom Sunara na mob. br. 099 70 399 07, svakog radnog dana od 11,00 do 15,00 sati.
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
...

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status