Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikFRANK ANALAB d.o.o. - Tratinska 36, ZagrebStečajni upraviteljMartina Pancer - , Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu24.09.2020.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost33.613,19 HRK (4.630,04 EUR)
(LABORATORIJSKA OPREMA )
  
Oglas:

U stečajnom postupku nad dužnikom FRANK ANALAB d.o.o. u stečaju sa sjedištem u Zagrebu, Tratinska 36, OIB: 84343840473,  koji se vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem St-6564/16, stečajni upravitelj oglašava


                         
PRODAJU POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
                                   
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
  
 
I Predmet prodaje je pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika i to: 
Red. Br.


Vrsta i naziv


Početna cijena


PDV


Cijena sa PDV-om


1.


Laboratorijska oprema prema popisu u prilogu

26.890,55

 6.722,64
 

33.613,19

 
  
II Druga prodaja pokretnina iz točke I ovog oglasa obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda, koje  se preporučeno dostavljaju na adresu stečajnog upravitelja, MARTINA PANCER, Trnjanska 59a, Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za pokretnine FRANK ANALAB d.o.o. u stečaju – ne otvarati“. 
    
III Ponude mogu dati sve pravne i fizičke osobe, a rok za predaju na poštu preporučenim putem je do 24.09.2020. godine, te se naknadno dostavljene ponude  neće  uzeti u obzir pri odabiru najpovoljnijeg ponuđača. 
  
IV  Ponuda mora sadržavati točan naziv, adresu, e-mail adresu, OIB, broj računa ponuđača,  iznos  ponuđene kupoprodajne cijene, a u protivnom nepotpuna ponuda neće se razmatrati.    

V Ponuđač ne može odustati od ponude ili povući ponudu. Prodavatelj zadržava pravo da bez daljeg obrazloženja i odgovornosti  ne prihvati bilo koju pristiglu ponudu.      

VI Kupac koji ponudi najveću cijenu tj. čija je ponuda prihvaćena dužan je u roku 10 dana od dana obavijesti o prihvatu ponude stečajnog dužnika platiti kupovninu, a račun  će se sačiniti nakon uplate kupovnine.
 
Ukoliko kupac u naprijed navedenom roku ne plati kupovninu smatrat će se da je odustao od kupovine. 
 
U slučaju da ne bude realizirana kupoprodaja s najboljim ponuđačem, kupoprodaja se može ponuditi narednom najboljem ponuđaču. Kupac je obavezan kupljene pokretnine utovariti i otpremiti o svom trošku, u roku  14 dana od dana plaćanja  kupoprodajne cijene, u suprotnom za svaki naredni dan biti će mu obračunata ležarina u visini 1% vrijednosti kupljene pokretnine. 

VII Prodaja pokretnine iz točke I ovog oglasa se obavlja po načelu «viđeno-kupljeno» te prodavatelj ne odgovara za eventualne materijalne ili pravne nedostatke prodanih pokretnina.       

VIII  Poreze, troškove i  pristojbe nastale prodajom pokretnina snosi kupac. 
 
IX Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 098/1707 343 svaki radni dan od 9,00-13,00 sati, a razgledanje predmeta prodaje moguće je samo uz prethodni dogovor. . 
  
Datoteka
Laboratorijska oprema.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
9FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
10FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
11FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
12FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
14FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
26FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
27FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
29FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
32FRANK ANALAB d.o.o. , ZagrebMartina PancerPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 32 (50/32)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status