Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikROLAPRINT d.o.o. - Hegedušićeva 12, ZagrebStečajni upraviteljVladimir Besek - Podravska 9, Virovitica
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu25.09.2020.Datum dražbe25.09.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
NapomenaRok za dostavu ponude: 25.09.2020. do 9:00. Procjena vrijednosti pokretnina dostupna na upit Vladimr Besek, mob: 095-551-6889, vladimir.besek@gmail.com
Oglas:

Temeljem suglasnosti razlučnog vjerovnika Hrvatske banke za obnovu i razvitak i RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, zastupana po ŽDO u Zagrebu, OIB: 18683136487, Avenija Dubrovnik 32, te skupštine vjerovnika u stečajnom postupku nad dužnikom ROLAPRINT d.o.o. u stečaju, OIB 26488806290, Zagreb, Hegedušićeva 12, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu,, posl. br. 87. St-2522/2019,  stečajni upravitelj objavljuje:
 
 
1. OGLAS O PRODAJI POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I.PREDMETI PRODAJE
 
Predmeti prodaje su:
 
1. Stroj za fleksografski tisak, naziv: DH520-8 Colors single servo motors driven, proizvođač: Weifgang Donghang Graphic Technology Inc., serijski broj: 1304101, godina proizvodnje: 2013., marka: DH520-8 Colors
 
CIJENA:   650.000,00 kn (PDV nije uključen)
 
Na stroju postoji teret založnog prava u koristHrvatske banke za obnovu i razvitak.
 
2. Stroj za konfekcioniranje papira CEI, model 130 16ex, serijski broj: 177, godina proizvodnje: 2009.
 
CIJENA:   150.000,00 (PDV nije uključen)
 
Na stroju postoji teret založnog prava u korist RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, zastupana po ŽDO u Zagrebu
 
3. Tiskarski stroj za flexo tisak, Edale E250S, 6 boja, max širina otisak 250 mm, serijski broj: 990847, godina proizvodnje 1999.
 
CIJENA:   2.000,00 (PDV nije uključen)
 
Na stroju postoji teret založnog prava u korist RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, zastupana po ŽDO u Zagrebu
 
4. Tiskarski stroj za flexo tisak, Edale E250S, 6 boja, max širina otisak 250 mm, serijski broj: 960847, god. proizvodnje: 1996.
 
CIJENA: 280.000,00 kn (PDV nije uključen)
 
5. Zalihe robe (razni papiri, kartoni i folije za tisak te palate)
 
CIJENA: 438.290,00 kn (PDV nije uključen)
 
Pokretnine se nalaze u Zagrebu na adresi Hegedušićeva ulica br. 7 , dok zalihe robe na adresi Hegedušićeva 12.     

II.UVJETI PRODAJE
 
1.Navedene vrijednosti predstavljaju početnu cijenu ispod koje se predmeti ne mogu prodati. Na procijenjenu vrijednost obračuna se PDV, kao što je navedeno u tekstu iznad.
 
2.Pravo podnijeti ponudu imaju sve  fizičke i pravne osobe pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Vladimira Besek, Podravska 9, 33 000 Virovitica, s naznakom „Ponuda za Rolaprint d.o.o. u stečaju - 87. St-2522/2019– ne otvarati“. Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju zaključno do 25.09.2020 do 9:00. Kasnije pristigle ponude smatrat će se napravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
3.Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa, potpis) puno ime i prezime ovlaštene osobe.
 
4.Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene.
  
5.O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
6.Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 3 dana od dana kada je obaviješten da je njegova ponuda najpovoljnija te dostaviti dokaz  stečajnom upravitelju o uplati kupoprodajne cijene. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude, te će se kao valjana ponuda uzeti u obzir ponuda sljedećeg ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz oglasa.
Po uplaćenom kupoprodajnom iznosu iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati račun o prodaji pokretnina.
 
7. Ponuditelj koji ponudu povuče nakon isteka roka za dostavu ponude ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude.
 
9. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za isti predmet prodaje, stečajni upravitelj ima pravo pozvati ponuditelje koji su ponudili istu cijenu za isti predmet prodaje, da ponude više cijenu cijenu od prvotno ponuđene. U tom slučaju, najpovoljniji je onaj ponuditelj koji je ponudio višu cijenu.
 
10.Po uplati kupoprodajne cijene, kupac je dužan o svom trošku, najkasnije u roku od 8 dana  od uplaćene kupoprodajne cijene odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunavati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
11.Poreze  u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
 
12.Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja imovine mogu se dobiti radnim danom od 8-15 sati na telefon broj 095-551-6889 ili putem adrese elektorničke pošte vladimir.besek@gmail.com
 
13.Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“, prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke stvari.
 
14. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 25.09.2020. godine u 9:10. sati,  na adresi Podravska 9, 33 000 Virovitica.
 
 
Datoteka
Procjena strojeva - Rolaprint d.o.o. u stečaju.pdf
ROLAPRINT-PROCJENA ZALIHA ROBE - fotoelaborat 2.pdf
ROLAPRINT-PROCJENA ZALIHA ROBE - fotoelaborat.pdf
ROLAPRINT-PROCJENA ZALIHA ROBE.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
103.11.2020ROLAPRINT d.o.o. , ZagrebVladimir Besek Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
227.10.2020ROLAPRINT d.o.o. , ZagrebVladimir Besek Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
312.10.2020ROLAPRINT d.o.o. , ZagrebVladimir Besek Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
412.10.2020ROLAPRINT d.o.o. , ZagrebVladimir Besek Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
503.10.2020ROLAPRINT d.o.o. , ZagrebVladimir Besek Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
603.10.2020ROLAPRINT d.o.o. , ZagrebVladimir Besek Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 6 (50/6)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status