Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikVelagos d.o.o. - Havidićeva 28/C, ZagrebStečajni upraviteljDuško Koruga - Ilica 129, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu16.10.2020.Datum dražbe27.10.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.419.668,73 HRK (195.552,04 EUR)
(zemljište)
  
Oglas:

VELAGOS d.o.o. u stečaju iz Zagreba, Havidićeva 28/C, OIB: 11687999556, po stečajnom upravitelju, a na temelju odluke skupštine vjerovnika od 26. listopada 2016 u stečajnom postupku pod posl. br. St-283/2016 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu
 
OGLAŠAVA
PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 

I Predmet kupoprodaje je nekretnina
stečajnog dužnika upisanau zemljišne knjige Općinskog suda u Novom Zagrebu zk. ul. 2043. i to k.č.br. 250/2 k.o. Jakuševec označena kao Oranica, Jakuševečka površine 2292 m2.
 
II Nekretnina će se prodati prikupljanjem pisanih ponuda najboljem ponuđaču s time da prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva.
 
III  Početna cijena iznosi: 1.419.668,73 kn
 
IV Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje imaju pravo stjecanja nekretnina u Republici Hrvatskoj, a treba ih dostaviti na adresu stečajnog upravitelja: stečajni upravitelj Duško Koruga, Ilica 129, 10000 Zagreb najkasnije do 16. listopada 2020. god. (zadnji dan predaje preporučene pošiljke na poštu) s naznakom "NE OTVARATI".
 
Javno otvaranje ponuda zakazuje se za 27. listopada 2020. godine, u 10,00 h u prostorijama Javnog bilježnika Bože Miletića na adresi Tuškanova 39,Zagreb.
 
Ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji na način da ponudi najveću kupoprodajnu cijenu, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana platiti razliku između kupovnine i jamčevine. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje i neće mu biti vraćena jamčevina.
 
V Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene za nekretninu do 16. listopada 2020. god. na žiro račun stečajnog dužnika otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. broj računa: HR4023400091190025967, uzopis plaćanja: "jamčevina za nekretninu" te uz upis vlastitog OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 16. listopada 2020. godine.
 
Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti o prihvatu ponude uplatiti razliku između kupovnine i jamčevine. Za slučaj da to ponuditelj ne učini nema pravo na povrat jamčevine.
 
Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos jamčevine bez kamata nakon prihvaćanja najpovoljnije ponude, u roku od 8 dana, i to isključivo doznakom na račun.
 
VISve poreze i troškove kupoprodaje plaća kupac. Prodavatelj nije obveznik PDV-a.
 
VII Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", pa su isključeni svi naknadni prigovori. Obilazak nekretnine kao i sve ostale informacije uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na telefon 098/35 82 35.

Datoteka
velagos_procjena.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.11.2020Velagos d.o.o., ZagrebDuško KorugaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 1 (50/1)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status