Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u KarlovcuBroj postupka
Stečajni dužnikENERGO EXPERT d.o.o. - Brest Pokupski, Desni odvojak 34 A, PetrinjaStečajni upraviteljAnamarija Murtezani - Sunčane Škrinjarić 1, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu24.07.2020.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Napomena• predmet prodaje: nekretnine • način prodaje: pismeno • ponudu dostaviti: Anamarija Murtezani, Sunčane Škrinjarić 1, 10000 Zagreb • rok za slanje ponude: 24.07.2020a • vrste imovina: šikare, pašnjaci, oranice, šuma • uvjeti prodaje: Viđeno-kupljeno Anamarija Murtezani EMAIL:anamarija@murtezani.com
Oglas:
Stečajna upraviteljica u stečajnom postupku nad ENERGO EXPERT d.o.o. u stečaju, Petrinja, Brest Pokupski, Desni odvojak 34 A, OIB: 44477186702, St-1613/2019, objavljuje:

I. OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE STEČAJNOG DUŽNIKA

I Određuje se prodaja, u stečajnom postupku, nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika ENERGO EXPERT d.o.o. u stečaju, Petrinja, Brest Pokupski, Desni odvojak 34 A, OIB: 44477186702 i to:

rd.br.     Nekretnine / Elaborat     
1. Nekretnina označena kao : -zk.č.br. 126/63, šikara usjekline od 10017 m2, -zk.č.br.128/3 pašnjak usjekline od 1633 m2, -zk.č.br. 171 pašnjak usjekline od 2305 m2, -zk.č.br. 184/9 šikara stari brijeg od 5607 m2, -zk.č.br. 184/32 šikara stari brijeg od 5794 m2 te zk.č.br. 184/89, šikara stari brijeg od 604 m2, u naravi šuma, sve zajedno ukupne površine 25960 m2, upisane bez tereta u zk.ul.br.155. k.o.Radonja Luka, Općinski sud u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Sisak.

Prodaje se prikupljanjem pisanih ponuda po početnoj cijeni od 1,4 kn/m2, odnosno po početnoj cijeni od 36.344,00 HRK

2. Nekretnina označena kao: - zk.č.br. 129/1, oranica njiva u usjekinama, u naravi šuma, ukupne površine 2104 m2, upisana bez tereta u zk.ul.br. 206, k.o. Radonja Luka, Općinski sud u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Sisak.

Prodaje se prikupljanjem pisanih ponuda po početnoj cijeni od 1,4 kn/m2, odnosno po početnoj cijeni od 2.945,60 HRK

3. Nekretnina označena kao:-zk.č.br. 126/14, šikara usjekline od 3510 m2, -zk.č.br. 126/54, šikara usjekline od 2025 m2, -zk.č.br. 128/10, pašnjak usjekline od 4021 m2, -zk.č.br. 184/16, šikara stari brijeg od 572 m2, -zk.č.br. 184/17, šikara stari brijeg od 9560 m2 te -zk.čbr. 184/22, šikara stari brijeg od 2219 m2, sve zajedno ukupne površine 21907 m2, upisana bez tereta u zk.ul.br. 172, k.o. Radonja Luka, Općinski sud u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Sisak.

Prodaje se prikupljanjem pisanih ponuda po početnoj cijeni od 1,4 kn/m2, odnosno po početnoj cijeni od 30.669,80 HRK.
      
NAPOMENA:
-Nekretnine su obrasle šumom i kao takve su činile izvor sirovina za enregetsko postrojenje stečajnog dužnika.
-Sve tri nekretnine se mogu kupiti i zajedno kao cjelina po početnoj cijeni od 1,4 kn/m2, odnosno po početnoj cijeni od 69.959,40 HRK.
    
II Nekretnine iz točke I ovog oglasa ne mogu se prodati ispod početne prodajne cijene.

III NAČIN PRODAJE:

Nekretnine iz točke I. ovog Oglasa prodavat će se u stečajnom postupku PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
Rok za dostavu ponude je do dana 24.07.2020.
Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 24.07.2020. dostavile ponudu uz opis plaćanja „Ponuda St-1613/2019“ te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja..

IV UVJETI PRODAJE:
      
1. Nekretnine iz točke I. ovog Oglasa je vlasništvo stečajnog dužnika.
2. Prodaja se obavlja prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.
3. Nekretnine iz točke I ovog oglasa prodavat će se prikupljanjem pisanih ponuda.
4. Ponuđač je dužan navesti ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne prodajne cijene.
5. Stečajni upravitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ako procjeni kako ona nije u interesu stečajne mase.
6. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac.
7. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 24.07.2020. dostavile ponudu uz opis plaćanja „Ponuda St-1613/2019“ te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja.
8. Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana po obavijesti o prihvaćanju ponude položiti ukupan iznos kupovnine.
9. Ponude se imaju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Anamarija Murtezani, Sunčane Škrinjarić 1, 10000 Zagreb, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za predmet St-1613/2019„ do 24.07.2020
10. Zainteresirani mogu dobiti detaljnije informacije ISKLJUČIVO putem maila anamarija@murtezani.com.

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
...

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status