Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusAktualni oglasi
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikNOVI PROJEKTI d.o.o. - Gundulićeva 23, SplitStečajni upraviteljMateo Puljić - Gundulićeva 26a, Split
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu27.04.2020.Datum dražbe27.04.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.980.000,00 HRK (272.734,79 EUR)
(Kuća u roh-bau izvedbi s dvorištem)
  
NapomenaMateo Puljić, Gundulićeva 26a, Split, mob: 0981709162 odvjetnik.puljic@gmail.com Procjembeni elaborat i vlasnički list dostupni su na upit
Oglas:

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom NOVI PROJEKTI d.o.o. u stečaju, Split, Gundulićeva 23, OIB: 7873077065, sukladno odluci skupštine vjerovnika od 26.veljače 2020.godine, stečajni upravitelj dana 24.ožujka 2020.g. objavljuje
                                                                                                                
OGLAS
O PRODAJI IMOVINE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
(DRUGI PUT)

 
I. PREDMET PRODAJE
 
Nekretnina upisana u ZU: 5559, K.O.Tisno, zk.odjel Šibenik koji se sastoji od kat.čest.1255/89 označena kao:
 
1. Suvlasnički dio: 1/1 Kuća i dvorište:
 
Procijenjena vrijednost nekretnine koji se prodaje iznosi 1.980.000,00 kn (slovima: milijundevetstoosamdesettisuća kuna).
 
II. NAČIN I UVJETI PRODAJE
 
1. Predmet prodaje unovčava se prikupljanjem pisanih ponuda.
2. Početna prodajna cijena predmeta prodaje iznosi 1.980.000,00 kn (slovima: milijundevetstoosamdesettisuća kuna) uvećano za PDV i predstavlja najnižu početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
3. Rok za dostavu ponuda je 27.travnja 2020.godine, do 9,00 sati. Ponude koje zaključno s tim danom ne zaprimi stečajni upravitelj neće se uzimati u obzir.
4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 50.000,00 kn (slovima: pedesettisuća kuna) na sudski depozit Trgovačkog suda u Splitu, broj računa 
HR1623900011300000664, model 64, poziv na broj 5045-3566-1094-2017, opis plaćanja: uplata jamčevine u postupku St-1094/2017. 
Jamčevina koja zaključno s danom 27.travnja 2020.g. ne prispije na označeni račun smatrat će se da nije plaćena.
5. Ponuditelj koji ne uplati jamčevinu u ostavljenom roku nema pravo podnošenja ponude.
6. Potvrdu o uplaćenoj jamčevini zajedno sa ponudom koja osobito sadrži podatke o ponuditelju (presliku osobne iskaznice ili upisa u nadležni registar), naznaku imovine i ponuđenu cijenu potrebno je dostaviti na adresu stečajnog upravitelja: MATEO PULJIĆ, Gundulićeva 26a, 21 000 Split, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda NOVI PROJEKTI d.o.o. u stečaju - ne otvarati." 
7. Ponude će se otvarati dana 27.travnja 2020. godine u 9,00 sati, u prostorijama odvjetničkog ureda Mateo Puljić, na adresi Gundulićeva 26a, 21000 Split.
8. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu naknadno će se provest  usmena javna dražba po načelu “tko da više”, o čemu će ponuđači biti posebno obavješteni.
9.  Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je uplatiti kupovninu, umanjenu za uplaćenu jamčevinu, u roku od 15 dana od slanja pismene obavijesti u kojoj ga se obavještava da je prihvaćena njegova ponuda.
10.  Ako ponuditelj koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovinu u cijelosti u roku iz ovog oglasa, imovina će se prodati kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili.
11.  Ako kupac ili svaki slijedeći ponuditelj ne položi kupovinu u cijelosti u određenom roku, ili odustane od svoje ponude smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
12.  Ponuditeljima kojima ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 radnih dana od otvaranja ponuda, bez kamata.
13.  Zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
14.  Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
15.  Prikupljanje pisanih ponuda bit će valjano ako sudjeluje i samo jedan ponuditelj.
16.  Pravo sudjelovanja imaju sve domaće i inozemne pravne i fizičke osobe koje temeljem važećih propisa u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo predmetu prodaje te koji su uplatili jamčevinu.
17.  Sve poreze, pristojbe, trošak sastavljanja ugovora o prodaji i druge troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac o dospjelosti.
18.  Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, bez obrazloženja.
19.  Prodaja predmeta prodaje se obavlja po načelu viđeno – kupljeno pa su isključeni svi naknadni prigovori kupca. Prodavatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke stvari.
20.  Za sve dodatne informacije i dogovor za razgledavanje nekretnine može se kontaktirati stečajni upravitelj na mob. 098 170 91 62 ili na mail odvjetnik.puljic@gmail.com. Razgledavanje imovine moguće je uz prethodnu najavu i u dogovoru sa stečajnom upraviteljem u zavisnosti od slobodnih termina stečajnog upravitelja.
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
123.03.2020NOVI PROJEKTI d.o.o. , SplitPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 1 (50/1)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status