Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of VaraždinProcedure Number
Bankruptcy debtorPANPRODUKT d.o.o. - Nikole Tesle 51, KriževciBankruptcy trusteeMilan Bariša Obradović - Srebrnjak 20B, Sveta Nedjelja
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline28.03.2020.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value6.144,00 HRK (846,30 EUR)
(N1, marka RENAULT tip 1.5 DCI EXPRESS, 2002.g. broj šasije: VC1FC07AF27997293, boja bijela, neispitan, nalazi se na lokaciji Križevci, prodajna cijena 7.680,00 kn.)
  
NoteMilan Bariša Obradović, 10431 Sveta Nedelja, Srebrnjak 20B Informacije na broj 091/3733-365
Ad:

Stečajni upravitelj temeljem odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku posl.broj St-170/2017 nad dužnikom PANPRODUKT d.o.o. u stečaju, Križevci, Nikole Tesle 51, OIB:55669698654 održane na Trgovačkom sudu u Varaždinu dana 18. prosinca 2019. godine, objavljuje:
 
 
4. OGLAS

za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnina stečajnog dužnika,
kojim su prodajne cijene iz prvoga Oglasa umanjene za 59,04 %  i to:
 
 
1. N1, marka RENAULT tip 1.5 DCI EXPRESS, 2002.g. broj šasije: VC1FC07AF27997293, boja bijela, neispitan, nalazi se na lokaciji Križevci, prodajna cijena 6.144,00 kn.
 
 
UVJETI PRODAJE: 
 
1. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, e-mail, ime i prezime ponuditelja i/ili ovlaštene osobe u pravnoj osobi;
2. Ponuditelj je dužan u ponudi navesti  broj pokretnine i ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od navedene prodajne cijene, s napomenom da se ponuđena cijena uvećava za 25% PDV-a.  
3. Ponude koje nisu pristigle u roku i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati;
4. U slučaju ponude iste cijene više ponuđača prednost ima ponuđač koji je ponudio kupnju većeg broja pokretnina, a ako su ukupno isti iznosi ponuda, onaj ponuditelj čija je ponuda pristigla prva.
5.  Predmetnu kupovninu, kupac je dužan uplatiti u roku od dva dana od dana prijema email obavijesti o prihvatu ponude stečajnog dužnika, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje.
6. Po uplati je kupac dužan o svom trošku, u roku od sedam dana preuzeti kupljenu pokretninu.
7. Razgledavanje  predmeta prodaje moguće je uz prethodni dogovor na tel: 091/3733 365., a za fotografije predmeta ponude  poslati SMS s mail adresom za dostavu istih.
8. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO - KUPLJENO“ (isključenje odgovornosti prodavatelja za nedostatke) i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
9. Ponude se dostavljaju poštom s naznakom PONUDA ZA KUPNJU St-170/2017“ - NE OTVARATI, i to na adresu: Stečajni upravitelj Milan Bariša Obradović, Srebrnjak 20b, 10431 Sveta Nedelja.
Uzeti će se u razmatranje samo one ponude koje pristignu najkasnije do 28.03.2020. godine, do 12 sati.
Zadnjega dana za dostavu, 28.03.2020. ponude se, do 12 sati, mogu dostaviti i na mail: mobrado1@gmail.com.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša Obradovićdetails 
2PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša Obradovićdetails 
3PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša Obradovićdetails 
4PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša Obradovićdetails 
5PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša Obradovićdetails 
6PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša Obradovićdetails 
7PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša Obradovićdetails 
 # 7 (50/7)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status