Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikSINE MORA d.o.o. - Slavonska avenija 22, ZagrebStečajni upraviteljMarijan Drljanovčan - Antuna Mihanovića 131, Miholjanec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu04.04.2020.Datum dražbe08.04.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost14.160,30 HRK (1.950,51 EUR)
(Tekstilna roba )
  
NapomenaMarijan Drljanovčan, mob 098 137 66 71 Fotografije pokretnina dostupne na upit
Oglas:

Temeljem odluke stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad dužnikom SINE MORA d.o.o. u stečaju, Slavonska avenija 22, Zagreb, OIB: 40801222596, koji se vodi na Trgovačkom sudu  u Zagrebu pod poslovnim brojem : 48. St-2506/18, stečajni upravitelj objavljuje šestu javnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem
 
                                           
P I S A N I H   P O N U D A

 
                                                                   
I Predmet prodaje čine :
 

R.br.

OPIS

KOM

JED. CIJENA

UKUPNO

1.

MUŠKO ODJELO vel 58-68

2

1.247,45

2.494,90 kuna

2.

MUŠKE HLAČE vel 56-68

4

212,99

851,96 kuna

3.

SAKO vel 58-64

12

901,12

10.813,44 kuna

 

 

 

UKUPNO

14.160,30 kuna

                                                            
II Predmeti prodaje iz točke I prodaju se kao cjelina a može i pojedinačno prema navedenim točkama od 1. do 3.
                                                                    
II Predmeti prodaje iz točke I  prodaju se prikupljanjem pismenih ponuda u roku od 15 dana od dana objave na web stranici sudačka mreža.hr.
                                                                 
IV Predmeti prodaje iz točke I  prodaju se na način „viđeno-kupljeno“ i ne prihvaćaju se naknadni prigovori glede popisnih, tehničkih ili kakvih drugih nedostataka istih.
                                                                
V Kupac koji namjerava sudjelovati na javnoj dražbi prikupljanjem pismenih ponuda dužan je prije početka javne dražbe dostaviti dokaz o uplati jamčevine od 10 % od početne cijene grupe predmeta ili pojedinačnog predmeta koje namjerava licitirati o čemu treba obavijestiti stečajnog upravitelja na mail : m.drljanovcan@gmail.com.                                             
                                                              
VI Kupac čija je ponuda prihvaćena dužan je u roku od 15 dana položiti kupovninu u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine koja će se upotrijebiti za namirenje troškova slijedeće javne dražbe.
                                                             
VIII Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika IBAN : HR2123600001102834023 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. sa pozivom na broj : 48.2506/18.
                                                             
IX Predmeti prodaje iz točke I se nalaze na adresi stečajnog upravitelja gdje se mogu i pogledati uz prethodnu najavu na mobitel 099 4248433.
                                                             
X Pisane ponude u zatvorenim kovertama u preporučenoj pošiljci sa povratnicom te dokazima o uplati jamčevine i naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA PREDMETE u stečaju 2506/18“, šalju  na adresu stečajnog upravitelja : Marijan Drljanovčan, Miholjanec, Antuna Mihanovića 131, 48326 Virje do zaključno sa datumom isteka 15.-tog dana od dana objave oglasa.
                                                                
XII Otvaranje ponuda biti će četvrti dan nakon isteka oglasa u knjigovodstvenom uredu KONTO u Virju, na adresi Gajeva 3, 48326 Virje sa početkom u 10,00 sati.
                                                                  
XIII Sva porezna davanja kod kupoprodaje padaju na teret kupca.
                                                                   
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
117.03.2020SINE MORA d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
225.02.2020SINE MORA d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
304.02.2020SINE MORA d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
415.01.2020SINE MORA d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
522.12.2019SINE MORA d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 5 (50/5)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status