Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikKAPELA d.o.o. - Svete Ane b.b. , PLAŠKIStečajni upraviteljIvan Kapor - Zadarska 77, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu20.12.2019.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost736.000,00 HRK (101.380,20 EUR)
(zk.č.br. 195/19 k.o. Plaški, označena kao Pašnjak Japaga površine 57009 m2, upisana u zk.ul.br. 4753 k.o. Plaški. Nekretnina je upisana kao pašnjak, u naravi se radi o eksploatacijskom polju građevinskog kamena )
  
Oglas:

Stečajni upravitelj društva KAPELA d.o.o. u stečaju, OIB: 72462575070, Plaški, Svete Ane bb objavljuje:
 
3. OGLAS
 
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnine stečajnog dužnika KAPELA d.o.o. u stečaju i to za:
 

nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu
 
·       zk.č.br. 195/19 k.o. Plaški, označena kao Pašnjak Japaga površine 57009 m2, upisana u zk.ul.br.  4753 k.o. Plaški.
 
(nekretnina je upisana kao pašnjak, u naravi se radi o eksploatacijskom polju građevinskog kamena)

po početnoj
cijeni od

736.000,00 kuna

 
 
UVJETI PRODAJE:
 
1. Ponude koje nisu pristigle u roku i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati.
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, e-mail adresu, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime, te funkciju ovlaštene osobe u pravnoj osobi sa potpisom i pečatom.
3. Rok za dostavu ponuda je 20.12.2019. godine do 12,00 sati.
4. S ponuditeljem čija će ponuda biti prihvaćena, stečajni upravitelj će sklopiti kupoprodajni ugovor.
5. Kaparu u iznosu od 10% od cijene kupac je dužan uplatiti u roku od najviše 8 (osam) dana od upućivanja obavijesti o kupnji nekretnine, u protivnom smatrat će se da je odustao od kupnje.
6. Kupovninu je kupac dužan uplatiti u roku od najviše 30 (trideset) dana od upućivanja obavijesti o kupnji nekretnine, u protivnom smatrat će se da je odustao od kupnje.
7. Kupac snosi troškove poreza, kao i sve druge troškove povezane s prijenosom vlasništva nekretnine.
8. Po uplati kupoprodajne cijene stečajni upravitelj će predati kupcu tabularnu izjavu.
9. Po uplati kupoprodajne cijene stečajni upravitelj će predati kupcu nekretninu u posjed.
10. Informacije o načinu razgledavanja nekretnine zainteresirane osobe mogu dogovoriti svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9 do 12 sati, na tel: 091/2540-273
11. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“, uz isključenje odgovornosti za nedostatke na stvari, te se naknadni prigovori i reklamacije neće uvažiti.
12.  Ponude se dostavljaju stečajnom upravitelju u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU  - KAPELA d.o.o. u stečaju- NE OTVARATI“. Na adresu Ivan Kapor, Zadarska 77, 10000 Zagreb.
13. Stečajni upravitelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1KAPELA d.o.o. , PLAŠKIMirjana DujmovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2KAPELA d.o.o. , PLAŠKIMirjana DujmovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3KAPELA d.o.o. , PLAŠKIIvan KaporPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4KAPELA d.o.o. , PLAŠKIIvan KaporPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5KAPELA d.o.o. , PLAŠKIIvan KaporPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6KAPELA d.o.o. , PLAŠKIIvan KaporPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7KAPELA d.o.o. , PLAŠKIIvan KaporPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8KAPELA d.o.o. , PLAŠKIIvan KaporPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
9KAPELA d.o.o. , PLAŠKIIvan KaporPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 9 (50/9)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status