Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom BroduBroj postupka
Stečajni dužnikKaptol Cargo d.o.o. - Bradovec 7, ZagrebStečajni upraviteljBranko Smrtić - A. Mihanovića 116, Virje, Miholjanec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu22.10.2019.Datum dražbe26.10.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost225.788,26 HRK (31.101,17 EUR)
(Rezervni dijelovi za motocikle, oprema za motocikle, osnovna sredstva stečajnog dužnika, Sitni inventar stečajnog dužnika, roba na skladištu stečajnog dužnika)
  
NapomenaBranko Smrtić, mob. 098 1376671
Oglas:

Temeljem odluke stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad dužnikom KAPTOL CARGO d.o.o. ,Zagreb, Bradovec 7, OIB 01325881804, koji se vodi na Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu pod poslovnim brojem : 7/St-811/2018-16, stečajni upravitelj objavljuje sedmu javnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem
 
                                           
P I S A N I H   P O N U D A
 
                                                                   
I Predmet prodaje čine :
 
1. Sitni inventar prema inventurnoj listi „popisna lista sitnog inventara“ na dan 14.03.2019.godine koja se nalazi u privitku oglasa u iznosu od 21.582,68 kuna uvećan za pripadajući iznos PDV-a.
2. Osnovna sredstva prema inventurnoj listi „popisna lista dugotrajne materijalne imovine“ na dan 14.03.2019.godine koja se nalazi u privitku oglasa u iznosu od 46.239,10 kuna uvećano za pripadajući iznos PDV-a.
3. Roba na zalihi prema inventurnoj listi „stanje roba po inventuri 2“ na dan 14.03.2019.godine  koja se nalazi u privitku oglasa u iznosu od 157.966,48 kuna uvećano za pripadajući iznos PDV-a.
                                                            
II Predmeti prodaje iz točke I prodaju se kao cjelina prema navedenim točkama od 1. do 3. a sukladno inventurnim listama koje se nalaze u privitku oglasa.
                                                              
III Predmeti prodaje iz točke I  prodaju se prikupljanjem pisanih ponuda u roku od 14 dana od dana objave na web stranici sudačka mreža.hr.
                                                                  
IV Predmeti prodaje iz točke I  prodaju se prema inventurnim listama u privitku na način „viđeno-kupljeno“ i ne prihvaćaju se naknadni prigovori u pogledu nedostataka u brojnom stanju, tehničkoj ispravnosti ili drugim nedostacima kvalitativne ili kvantitativne prirode predmeta prodaje u odnosu na popisne liste.
                                                                   
V Svi eventualni radovi vezani uz montažu, demontažu i  preuzimanje predmeta iz točke I padaju na teret kupca.
                                                                
VI Kupac koji namjerava sudjelovati na pismenoj javnoj dražbi dužan je prije početka javne dražbe dostaviti dokaz o uplati jamčevine od 10 % od početne cijene grupe predmeta  koje namjerava licitirati o čemu treba obavijestiti stečajnog upravitelja na mail : branko.smrtic@gmail.com.                                             
                                                              
VII Kupac čija je ponuda prihvaćena dužan je u roku od 15 dana položiti kupovninu u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine koja će se upotrijebiti za namirenje troškova slijedeće javne dražbe.
                                                             
VIII Jamčevina se uplačuje na žiro račun stečajnog dužnika IBAN : HR3923600001102795772, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. sa pozivom na broj : 7/811/2018-16.
                                                            
IX Predmeti prodaje iz točke I se nalaze na adresi stečajnog dužnika Zagreb, Bradovec 7 gdje se mogu i pogledati uz prethodnu najavu na mobitel 098 236 259.
                                                             
X Predmeti prodaje iz točke I nisu zaterećeni razlučnim pravima.
                                                            
XI Pisane ponude u zatvorenim kovertama u preporučenoj pošiljci sa povratnicom te dokazima o uplati jamčevine i naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA PREDMETE Kaptol Cargo d.o.o. u stečaju 7/St-811/2018-16.“, šalju se na adresu stečajnog upravitelja : Branko Smrtić, Miholjanec, Antuna Mihanovića 116, 48326 Virje do zaključno sa datumom isteka 14.-tog dana od dana objave oglasa.
                                                                
XII Otvaranje ponuda biti će četvrti dan nakon isteka oglasa u knjigovodstvenom uredu KONTO u Virju, na adresi Gajeva 3, 48326 Virje sa početkom u 10,00 sati.
                                                                  
XIII Sva druga eventualna porezna davanja kod kupoprodaje padaju na teret kupca.
                                                                
XIV Stečajni upravitelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude.
 
Datoteka
Kaptol Cargo inventura osnovnih sredstava.xlsx
Kaptol Cargo inventura sitni inventar.xlsx
Kaptol Cargo popis robe na zalihi.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
106.03.2020Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
217.02.2020Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
329.01.2020Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
409.01.2020Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
521.12.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
601.12.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
713.11.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
805.10.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
916.09.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1030.08.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1112.08.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1209.07.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 13 (50/13)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status