Detalji ponude:
NazivFINA - elektronička dražbaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u RijeciBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza THE CASTLE d.o.o. - M. Jengića 33, RijekaStečajni upraviteljNada Barišić - M. Jengića 33 , Rijeka
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu02.01.2020.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost644.052,67 HRK (88.714,93 EUR)
(Nekretnine - upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji, k.č.br. 170/3, u naravi kuća u izgradnji, u zemljišnim knjigama upisana kao šuma, zk.ul. br. 177, k.o. Vasanska, naselje Veprinac Utvrđena vrijednost: 2.576.210,71 kn Početna cijena za nadmetanje: 644.052,67 kn )
  
NapomenaTreća elektronička dražba FINA Početak elektroničke dražbe 07.10.2019. završetak elektroničke dražbe 02.01.2020. Nada Barišić, Mirka Jengića 33, Rijeka 098/ 9238 069
Oglas:

Stečajna upraviteljica, u stečajnom postupku  nad dužnikom Stečajna masa iza THECASTLE d.o.o., Rijeka, Mirka Jengića 33, OIB: 97543461695, a temeljem zaključka Trgovačkog suda u Rijeci broj St-279/2017 objavljuje oglas o prodaji nekretnina stečajnog dužnika:
 
I. Prodaju se nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, zemljišnoknjižni odjel Opatija, k.č. br. 170/3 u  naravi kuća u izgradnji,  u zemljišnim knjigama upisana kao šuma  površine 1036 m2,  zk.ul.br. 177, k.o. Vasanska, naselje Veprinac.
 
II. Na nekretninama iz točke I. ovog oglasa uknjiženo je pravo zaloga za korist: APS DELTA S.A., OIB: 45421012929, 1 RUE JEAN PIRET, L-2350, LUKSEMBURG i  GRAD OPATIJA, OIB: 99455464348, Maršala Tita 3, Opatija.
 
III. Prodaju nekretnina provodi Financijska agencija elektroničkom javnom dražbom uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnoga postupka o ovrsi na nekretnini.    
 
IV. Uvjeti prodaje:
- utvrđena vrijednost nekretnina , iznosi  2.576.210,71kn. 
- nekretnine se ne mogu prodati na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi ispod iznosa od 644.052,67 kn;
- poreze  u svezi s prodajom snosi kupac;
- kupac je dužan uplatiti kupovninu na poseban račun Agencije otvoren za tu namjenu u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će rješenjem oglasiti prodaju nevažećom  i odrediti novu prodaju. Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. O tome odluku donosi sud i dostavlja je Agenciji radi prijenosa novčanih sredstava;
- kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 257.621,07 kn na poseban račun Agencije, a rok za uplatu jamčevine je najkasnije do 06.12.2019.godine;
- jamčevina mora biti uplaćena u roku i na način utvrđen u pozivu na sudjelovanje,
- ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, Agencija će vratiti jamčevinu na temelju naloga suda za prijenos novčanih sredstava;
- u pozivu za sudjelovanje na elektroničkoj javnoj dražbi bit će određen datum i vrijeme početka i završetka elektroničke javne dražbe, vrijeme kada osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretnine, kao i druge potrebne podatke;
-  elektronička dražba provest će se i ako na njoj sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
V. Nekretnine se mogu  razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnom  upraviteljicom Nadom Barišić,  mob: 098-9238-069, email:nadabarisic50@net.hr  
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
2Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
3Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
4Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
5Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
6Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
7Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
8Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
9Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
10Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
11Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
12Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
13Stečajna masa iza THE CASTLE d.o.o., RijekaNada Barišić FINA - elektronička dražbaopširnije 
 # 13 (50/13)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status