Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u Rijeci - Stalna služba u PazinuBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza M.B.M. d.o.o. - Stari trg 7, PazinStečajni upraviteljKristijan Mijandrušić - Stari trg 7, Pazin
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu02.11.2019.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost203.271,03 HRK (27.999,54 EUR)
(Nekretnina stećajnog dužnika)
  
Oglas:

Temeljem odluke skupštine vjerovnika stečajni upravitelj u stečajnom postupku  poslovni broj 1 St-1108/16 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Pazinu, nad imovinom Stečajne  mase iza M. B. M. d. o. o. u stečaju, Pazin, Stari trg 7, OIB: 39645082885   objavljuje oglas za
 
 
P R O D A J U

imovine Stečajne  mase iza  M. B. M. d. o. o. u stečaju, Pazin, Stari trg 7, OIB: 39645082885   prikupljanjem pisanih ponuda
 
 
Predmet prodaje je imovina Stečajne  mase iza  M. B. M. d. o. o. u stečaju, Pazin, Stari trg 7, OIB: 39645082885   koja se sastoje od nekretnine oznake k.č. 3827/2 k.o. Bale. Imovina se prodaje u cjelini po početnoj cijeni od 203.271,03 kn
Kao ponuditelji mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe. Ponuda se dostavlja poštom, preporučeno na adresu stečajnog upravitelja – Mijandrušić Kristijan Kaštanjer 24, 52100 Pula u roku od 25 dana od dana objave oglasa o prodaji.
Kupac čija ponuda bude prihvaćena dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji sa stečajnim upraviteljem u roku 8 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju njegove ponude.
Stečajni upravitelj će o odluci o pristiglim ponudama izvijestiti ponuđače pisanim putem.
Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu društva  uz prethodni  dogovor  sa stečajnim upraviteljem.
Sve obavijesti i potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 091/7635324 ili putem e mail adrese: mijandrusic.kristijan@gmail.com
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
123.02.2020Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
223.11.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
303.11.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
427.10.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
513.10.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
605.10.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
731.08.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
817.08.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
920.07.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan Mijandrušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1006.07.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan Mijandrušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1108.06.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan Mijandrušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1218.05.2019Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan Mijandrušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
13Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
14Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan Mijandrušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o., PazinKristijan MijandrušićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 22 (50/22)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status