Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of RijekaProcedure Number
Bankruptcy debtorDia mar d.o.o. - M. Barača 10/a , RijekaBankruptcy trusteeKristijan Mijandrušić - Stari trg 7, Pazin
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline06.11.2019.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value90.844,99 HRK (12.513,43 EUR)
(nautička i vijčana roba )
  
Ad:

Temeljem odluke skupštine vjerovnika stečajni upravitelj u stečajnom postupku  poslovni broj 15 St-335/18  koji se vodi na Trgovačkom sudu u Rijeci, nad imovinom Dia Mar . d. o. o. „u stečaju“ Rijeka, M. Barača 10/a objavljuje oglas za
 
 
P R O D A J U

imovine Dia Mar . d. o. o. „u stečaju“ Rijeka, M. Barača 10/a   prikupljanjem pisanih ponuda
 
 
Predmet prodaje je imovina Dia Mar . d. o. o. „u stečaju“ Rijeka, M. Barača 10/a   koja se sastoje od pokretnina- nautičke opreme i vijčane robe  90.844,99 kn
Kao ponuditelji mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe. Ponuda se dostavlja poštom, preporučeno na adresu stečajnog upravitelja – Mijandrušić Kristijan Kaštanjer 24, 52100 Pula u roku od 30 dana od dana objave oglasa o prodaji.
Kupac čija ponuda bude prihvaćena dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji sa stečajnim upraviteljem u roku 8 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju njegove ponude.
Stečajni upravitelj će o odluci o pristiglim ponudama izvijestiti ponuđače pisanim putem.
Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu društva  uz prethodni  dogovor  sa stečajnim upraviteljem.
Sve obavijesti i potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 091/7635324 ili putem e mail adrese: mijandrusic.kristijan@gmail.com
 
File
DIA MAR.xlsx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1Dia mar d.o.o. , RijekaKristijan Mijandrušićdetails 
2Dia mar d.o.o. , RijekaKristijan Mijandrušićdetails 
3Dia mar d.o.o. , RijekaKristijan Mijandrušićdetails 
4Dia mar d.o.o. , RijekaKristijan Mijandrušićdetails 
5Dia mar d.o.o. , RijekaKristijan Mijandrušićdetails 
6Dia mar d.o.o. , RijekaKristijan Mijandrušićdetails 
7Dia mar d.o.o. , RijekaKristijan Mijandrušićdetails 
8Dia mar d.o.o. , RijekaKristijan Mijandrušićdetails 
9Dia mar d.o.o. , RijekaKristijan Mijandrušićdetails 
 # 9 (50/9)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status