Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikDIJA-GRADITELJSTVO d.o.o. - II Ferenščica 25, ZagrebStečajni upraviteljBranka Božić - Mirka Deanovića 11, pp 21, 10 040 ZAGREB, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu27.05.2019.Datum dražbe29.05.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost407.700,00 HRK (56.158,57 EUR)
(Livada)
  
Oglas:

DIJA-GRADITELJSTVO  d.o.o.u stečaju
Zagreb, II Ferenščica 25
OIB: 11690628336, St-22/18
 
Stečajna upraviteljica
Branka Božić
10 040 Zagreb, M.Deanovića 11
p.p. 21
 
 
 
OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE – LIVADA GRAMAČAK površine 151 m2, kao slobodne stečajne mase, upisane kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Katastarska općina Šestine, zk.ul.br.8076, k.č.br.1601/83
 
Procjenjena vrijednost nekretnine iznosi 453.000,00 kn prema procjeni Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Ispostava Medveščak.
 
Nekretnina ne može biti prodana za kupoprodajnu cijenu manju od 90% procjenjene vrijednosti, odnosno za iznos manji od 407.700,00 kn.
 
Način prodaje : Prikupljanjem pisanih ponuda na adresu : Stečajna upraviteljica Branka Božić10 040 Zagreb, M.Deanovića 11, p.p. 21.
 
Pismene ponude predaju se poštom u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA OGLAS br.St-22/18“.
Prije dostavljanja pisane ponude zainteresirane osobe dužne su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% procjenjene vrijednosti na žiro-račun stečajnog dužnika broj: HR9523600001102708337 otvorenog kod Zagrebačke banke d.d.Zagreb, uz opis plaćanja: „jamčevina u predmetu St-22/18, poziv na broj OIB uplatitelja, koja mora biti vidljiva na žiro računu stečajnog dužnika najkasnije do 24.svibnja 2019.g.
 
Rok za dostavu pisanih ponuda je najkasnije do 27.svibnja 2019.g.
 
Javno otvaranje pisanih ponuda održati će se dana 29. SVIBNJA 2019.godine u uredu Javnogbilježnika Stjepan Šaškor, Zagreb, Petrinjska 4 u 12 sati.
 
Predmet prodaje ne može biti prodan kupcu za kupoprodajnu cijenu manju od 90%  procijenjene vrijednosti.
 
Kupac je u obvezi plaćanja svih poreznih i ostalih davanja.
 
Prodaja se vrši po načelu viđeno – kupljeno.
 
Razmatrat će se samo ponude uz koje bude dostavljen dokaz o uplati jamčevine.
 
Ponuditelj čija se ponuda utvrdi kao najpovoljnija zapisnikom Javnog bilježnika, dužan je uplatiti razliku između jamčevine i kupoprodajne cijene na isti račun kao i za uplatu jamčevine u roku do zaključno 10.LIPNJA 2019.godine.
 
Propuštanjem ovog roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te gubi pravo na jamčevinu, te će se slijedeća prodaja ponoviti pod istim uvjetima kao prethodno održana.
 
Najpovoljniji ponuđač bit će pozvan radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Na temelju ugovora o kupoprodaji i potvrde o uplaćenoj kupovnini stečajni sudac donosi rješenje o dosudi. Ugovor o kupoprodaji ima učinak od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi.
 
Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana javnog otvaranja ponuda bez kamata.
 
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu dobiti informacije od stečajnog upravitelja na mob.br: 0995909399 ili na mail: facultas.bozic@gmail.com.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
104.09.2019DIJA-GRADITELJSTVO d.o.o., ZagrebBranka BožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
227.08.2019DIJA-GRADITELJSTVO d.o.o., ZagrebBranka BožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
322.07.2019DIJA-GRADITELJSTVO d.o.o., ZagrebBranka BožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
419.07.2019DIJA-GRADITELJSTVO d.o.o., ZagrebBranka BožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
513.05.2019DIJA-GRADITELJSTVO d.o.o., ZagrebPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 5 (50/5)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status