Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Zadru - Stalna služba u ŠibenikuBroj postupka
Stečajni dužnikREVIJA D.D. - Kralja Zvonimira 247, ŠibenikStečajni upraviteljIvan Rude - S. Radića 6 , Šibenik
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe04.07.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost5.475.805,46 HRK (754.263,95 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika - zemljište )
  
Oglas:

OGLAS

Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, OIB 39670464653, po stečajnom sucu Terezija Goreta, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom REVIJA d.d. "u stečaju" iz Šibenika, Kralja Zvonimira 247, MBS 060018880, zastupan po stečajnom upravitelju Ivan Rude, dipl. pravniku iz Šibenika, dana 06. svibnja 2019. godine, zaključio je:

I. Temeljem pravomoćnog rješenja o prodaji ovog suda od dana 16. prosinca 2009. godine, poslovni broj I St-9/02-319, nad stečajnim dužnikom REVIJA d.d. "u stečaju" iz Šibenika, Kralja Zvonimira 247, određuje se dvadesetdruga prodaja u stečajnom postupku nekretnina i pokretnina vlasništva stečajnog dužnika REVIJA d.d. "u stečaju" iz Šibenika, Kralja Zvonimira 247, MBS 060018880, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i pokretninama i to:

A) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake:
1. čest.      zem. 2511/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1350 m2,
2. čest.      zem. 2529/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1129 m2,
3. čest.      zem. 2529/3, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 825 m2,
4. čest.      zem. 2525/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 280 m2,
5. čest.      zem. 2537/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 704 m2,
6. čest.      zem. 2526/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1795 m2,
7. čest.      zem. 2521/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 365 m2,
8. čest.      zem. 2522 , Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 3521 m2,
9. čest.      zem. 2523/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 2712 m2,
10. čest.    zem. 2523/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1570 m2, 1 l.čest. zem. 2528/4, Z.U. 2709 KO. Vrulje-Bilice, površine 63 m2,
12. čest.    zem. 2528/3, Z.U. 2709 KO. Vrulje-Bilice, površine 1470 m2,
13. čest.    zem. 2527, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1985 m2,
14. čest.    zem. 2531/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1260 m2,
15. čest.    zem. 2509/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 3380 m2,
16. čest.    zem. 2035/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1735 m2,
17. čest.    zem. 2035/5, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 184 m2,
18. čest.    zem. 2035/6, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 90 m2,
19. čest.    zem. 2530/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1975 m2, ili ukupno 26.393 m2
Na navedenim nekretninama sagrađeni su objekti i to: upravna zgrada, proizvodni pogon, skladište i portirnica.
Navedene nekretnine iz točke I/A ovog zaključka predstavljaju pogon u Bilicama i iste se prodaju kao jedinstvena cjelina (ekonomska i tehnološka cjelina).
U opisanim pogonima se ne obavlja djelatnost, a stečajni dužnik nema zaposlenih. Početna cijena je 5.475.805,46 kn i iste nekretnine (ekonomska i tehnološka cjelina) se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.

Na navedenim nekretninama postoji razlučno pravo u korist razlučnih vjerovnika i to:
a) Republike Hrvatske, Ministarstva financija i
b) Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područni ured Šibenik, a koje prestaje danom pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina kupcu i nakon što kupac položi kupovninu i nekretnine mu budu predane.

B) Pokretnine koje čine profesionalne šivaće strojeve i sitni inventar u objektima dužnika u Bilicama, pobliže opisani u "Nalazu i mišljenju vještaka". Početna cijena je 170.972,006 kn i iste se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene. Navedene pokretnine prodaju se kao slobodna imovina stečajnog dužnika.

II. Nekretnine i pokretnine iz točke I. ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku na trećoj usmenoj javnoj dražbi.
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u sobi broj 212 Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, Stjepana Radića 81/11


Ročište će se održati i kad na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Rok od objave ovog zaključka na posebnoj stečajnoj e-oglasnoj ploči suda do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na posebnoj stečajnoj e-oglasnoj ploči suda, dok će oglas o javnoj dražbi sa svim uvjetima prodaje biti objavljen na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici "web stečaj", na web stranici Hrvatske gospodarske komore, te na web stranici Trgovačkog suda u Šibeniku, a ovlašćuju se razlučni vjerovnici da isto objave u sredstvima javnog informiranja na svoj trošak, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina.

III. Uvjeti prodaje:
1. Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", te se naknadne pritužbe isključuju.
2. Na dražbi mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe, kao i inozemne osobe u skladu sa zakonskim uvjetima, a koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene za nekretnine i za pokretnine za koje se natječu, te o tome predoče potvrdu sudu ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja. Jamčevina se uplaćuje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zadru, koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, broj IBAN HR 43 23900011 3000 0085 s pozivom na broj 05- 221-32-2011 s naznakom "uplata jamčevine za javnu dražbu", s tim da uplata mora biti izvršena zaključno do 27. lipnja 2019. godine.
3.  Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
4.  Uplatitelju čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena svota osiguranja odnosno bankarska garancija vratit će se odmah nakon zaključenja javne dražbe, dok uplatitelju jamčevine koji odustane od ponude jamčevina neće biti vraćena.
5.   Kupac nekretnine dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namiriti će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
7. Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke III/5.
8. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koje prestaju njihovom prodajom.
9. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu, sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu čime kupac stupa u posjed iste.
10. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretnini, sud će u rješenju o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.

IV. Kupac pokretnina dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupovnine odmah nakon zaključenja javne dražbe, odnosno istovremeno po preuzimanju pokretnina.

V. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom snosi kupac, kao i troškove sastavljanja i ovjere ugovora.

VI. Sve zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu stečajnog dužnika, u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Ivanom Rude, dipl. iur, odvjetniku iz Šibenika, Stjepana Radića 6/II, uz prethodni dogovor na telefon 022/331-878.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
102.05.2019REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
215.02.2019REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
313.12.2018REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
423.08.2018REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
517.05.2018REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
608.03.2018REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
707.12.2017REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
831.08.2017REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
923.05.2017REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1019.01.2017REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1110.11.2016REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1227.10.2014REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1310.12.2012REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1416.01.2012REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1516.09.2011REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1611.02.2011REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1701.10.2010REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1814.09.2010REVIJA D.D., ŠibenikZdravko Seki Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1914.06.2010REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2023.04.2010REVIJA D.D., ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 20 (50/20)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status