Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikIBIS d.o.o. - Anke Butorac 16, ŠenkovecStečajni upraviteljMijo Rončević - Vij. I. Meštrovića 74, Osijek
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu13.06.2019.Datum dražbe13.06.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost24.750,00 HRK (3.409,18 EUR)
(Skup pokretnina na adresi Šenkovec, Anke Butorac 16 Ukupna vrijednost pokretnina koje se prodaju je: 24.750,00 KN (u cijenu je uključen PDV) )
  
Oglas:
                       

St             
           Za IBIS d.o.o. u stečaju, Anke Butorac 16, Šenkovec, OIB: 404772497934, stečajni upravitelj oglašava
                             
DRUGU  PRODAJU POKRETNINA
prikupljanjem pisanih ponuda
 
           1. Predmet prodaje su pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika i to:

r.br.

Naziv pokretne imovine

Godina proizvodnje

Početna cijena s PDV

Iznos jamčevine

01

Kombinirani automobil KIA BESTA 2,2

1996

2.000,00

200,00

02

OPEL CORSA 1,4 16V

2007

12.500,00

1.250,00

06

Prikolica KOČEVJE APK 5000

1994

2.000,00

200,00

07

Prikolica TEHNOMEHNIKA JP-750

1988

1.750,00

175,00

10

Teretni automobil TAM 80 T35 BEC-124788

1988

3.000,00

300,00

12

KIA K-2500

2004

3.500,00

350,00

            3. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu označenu uz odabranu skupinu ili za više njih najkasnije (5) pet dana
                prije datuma za koji se određuje ročište za javno otvaranje ponuda na žiro-račun IBIS d.o.o.
                 u stečaju ,Šenkovec broj: HR7124120091133006177  s pozivom na broj: redni broj predmeta kupovne -OIB
            4. Ponude se dostavljaju na adresu: Ured Javnog bilježnika Mirjane Borić, Vijenac Jakova Gotovca 13,
                31000 Osijek s naznakom „NE OTVARATI – ponuda za IBIS d.o.o. u stečaju“
                isključivo pismenim putem u zatvorenoj koverti poštom ili osobno, te moraju sadržavati: iznos kupovnine
                koji se nudi, dokaz o uplati jamčevine i točan naziv/ime pravne ili fizičke osobe, OIB i broj uplatnog računa za
                povrat jamčevine. Razmotriti će se ponude pristigle do 13.06.2019. godine do 12,00 sati.
            5. Ponuditeljima čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu,a ponuditeljima čija
                ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku osam  (8) dana od dana otvaranja ponuda.
            6. Ročište za otvaranje ponuda određuje se za dan 13.06.2019. godine u uredu Javnog bilježnika  Mirjane
                Borić, Vijenac Jakova Gotovca 13, 31000 Osijek s početkom u 13,00 sati.
             7. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 8 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju        
                 ponude uplatiti ponuđeni iznos i otpremiti kupljenu pokretninu, a ako to ne učini gubi pravo na povrat jamčevine.
             8. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“ bez prava na naknadne reklamacije.
             9. Za više informacija ili za razgledavanje pokretnina kontaktirati stečajnog upravitelja na mob.: 091 576 35 75.
 
 
 
 
Datoteka
IBIS - Foto 1.docx
IBIS - Foto 2.docx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
125.03.2019IBIS d.o.o. , ŠenkovecMijo RončevićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 1 (50/1)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status