Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u KarlovcuBroj postupka
Stečajni dužnikREYNOLDS NEKRETNINE d.o.o. - Štefanovečka 29, ZagrebStečajni upraviteljAlma Klepac - D. Gervaisa 4, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu31.01.2019.Datum dražbe04.02.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost92.000,00 HRK (12.672,53 EUR)
(K.č. br. 691 klijet i pašnjak u Trdicah, ukupne površine 3068 m2, k.o. Vinično, ZK odjel Općinskog suda u Novom Marofu, zk.ul.br. 95)
  
Napomena- Ponude se dostavljaju na adresu stečajne upraviteljice do zaključno: 31.01.2019. - Javno otvranje ponuda; Javni bilježnik Božo Miletić 04.02.2019. u 15 h, na adresi Tuškanova 39, Zagreb
Oglas:

Temeljem odluke vjerovnika stečajnog dužnika  REYNOLDS NEKRETNINE d.o.o.- u stečaju, Štefanovečka 29, Zagreb, OIB: 02562090542, St-2399/2017., stečajna upraviteljica


OGLAŠAVA
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

I PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
I. Predmet prodaje
 
1. k.č.br. 691 klijet i pašnjak u Trdicah, ukupne površine 3068 m2, k.o. Vinično, ZK Odjel, Općinskog suda u Novom Marofu, zk.ul.br. 95.
 
II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnina iz točke I prodaje se po cijeni od  92.000,00 kn.
1. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
 
2. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Alma Klepac, Drage Stipca 4, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za St-2399/2017 – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnoj upraviteljici do zaključno 31. 01. 2019. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
4. Jamčevina iznosi 10% početne cijene i uplaćuju se u korist žiro računa stečajnog dužnika, kod Partner banke d.d., uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-2399/2017», te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 31.01. 2019. godine.
 
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.
 
6. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
 
7. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku od 30 dana od javnog otvaranja ponuda na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina.
 
9.  Javno otvaranje ponuda zakazuje se za 04. 02. 2019. godine, u 15,00 h u prostorijama JB Bože Miletića na adresi  Tuškanova 39, Zagreb.
 
10. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 09-13h, na telefon broj: 091/4222 547
  
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
111.06.2019REYNOLDS NEKRETNINE d.o.o. , ZagrebAlma KlepacPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
212.03.2019REYNOLDS NEKRETNINE d.o.o. , ZagrebAlma KlepacPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 2 (50/2)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status