Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza HERMESGRAF d.o.o. - Lipovečka 1, ZagrebStečajni upraviteljEdita Đurkin - Vijenac Murse 7, Osijek
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe31.01.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost2.997.000,00 HRK (412.821,29 EUR)
(nekretnina upisana zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zk.ul. 1127, poduložak 1, k.o. Jankomir koju čini 23,27/100 dijela nekretnine, z.k.č.br. 41/229 koju u naravi čini skladište montažne barake i dvorište u Jankomiru, površine 1595 čhv, povezano s vlasništvom posebnog dijela i to poslovnog prostora u prizemlju ukupne površine 696,53 m2, oznake G. )
  
Oglas:

Stečajni upravitelj Stečajne mase iza HERMESGRAF d.o.o. u stečaju, Osijek Donjodravska obala 16, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu 48 St-1904/13 od 07.svibnja 2018. i zaključka o prodaji broj 48 St-1904/13 od 07. siječnja 2019.god., objavljuje
 
O G L A S
 
O PRODAJI NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
U STEČAJNOM POSTUPKU UZ PRIMJENU PRAVILA O OVRSI
DRUGOM USMENOM JAVNOM DRAŽBOM

 

I.
Predmet prodaje je nekretnina upisana zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu,  zk.ul. 1127, poduložak 1, k.o. Jankomir koju čini 23,27/100 dijela nekretnine, z.k.č.br. 41/229 koju u naravi čini skladište montažne barake i dvorište u Jankomiru, površine 1595 čhv, povezano s vlasništvom posebnog dijela i to poslovnog prostora u prizemlju ukupne površine 696,53 m2, oznake G.
 
Početna cijena za nekretninu iznosi = 2.997.000,00 kn.
Na navedenoj nekretnini upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika HBOR Zagreb.
     
II. Usmena javna dražba za prodaju nekretnina održati će se dana 31.siječnja 2019. godine u 11,00 sati pred stečajnim sucem na Trgovačkom sudu u Zagrebu, soba broj 93/II (ulična zgrada).
 
III. Uvjeti prodaje:
 
a) Nekretnina iz točke I. ovog zaključka prodaje se na drugom ročištu za javnu dražbu po početnoj cijeni koja je jednaka utvrđenoj vrijednosti nekretnine iz točke I.  Zaključka o prodaji i ispod te cijene ne mogu se prodavati na drugom ročištu.
b) Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac.
c) Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva danaprije dana održavanja ročišta za dražbu uplatili jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke I. ovog zaključka na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu broj HR92 2390 0011 3000 0046 0 s pozivom na broj HR05 190413 kod HPB i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe. Na jamčevinu se ne obračunavaju kamate.
d) Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 15 dana od održane javne dražbe uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvijete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
e) Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku.
f) U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama u njegovu korist upiše pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
g) Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
h) Prodaja se obavlja po načelu “viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
i) Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu za iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnom upraviteljicom na mobitel broj 098/338-446.
Više podataka o prodaji imovine stečajnog dužnika može se naći i na www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
116.10.2018Stečajna masa iza HERMESGRAF d.o.o. , ZagrebEdita Đurkin Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
218.06.2018Stečajna masa iza HERMESGRAF d.o.o. , ZagrebEdita Đurkin Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
313.12.2017Stečajna masa iza HERMESGRAF d.o.o. , ZagrebPero Hrkać Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 3 (50/3)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status