Detalji ponude:
NazivProdaja nekretnina stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikK.T. TEHNOGRADNJA D.O.O. - Josipa Reihl-Kira 141, OsijekStečajni upraviteljZdravko Grubeša - Zagrebačka 8a, Piškorevci
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe29.11.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
NapomenaZdravko Grubeša na mobitel broj 098339737
Oglas:

Trgovački sud u Osijeku, po stečajnom sucu Jadranki Herman, u stečajnom postupku   nad dužnikom K. T. TEHNOGRADNJA d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu, u stečaju,  Osijek, J.  Reihl – Kira 141, MBS 030027555, OIB 07003191559, dana 8. studenog 2018.             
 
 
z a k l j u č i o     j e
 
 
I Određuje se prodaja u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika  K. T. TEHNOGRADNJA d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu u stečaju,  Osijek, J.  Reihl – Kira 141, MBS 030027555, OIB 07003191559 i  to :

1.

a) upisanih u zk.ul. 14155 k.o. Osijek  
- kčbr. 10603/26 u naravi oranica Tenjska cesta, ukupne površine 720 m2.
b) upisanih u zk.ul. 12227 k.o. Osijek           
- kčbr. 10603/28 u naravi kuća i dvije zgrade Tenjska cesta, ukupne površine 1559 m2
- kč.br. 10603/40 u naravi oranica Tenjska cesta, ukupne površine 276 m2.
c) upisanih u zk.ul. 14555 k.o. Osijek
- kč.br. 10603/27 u naravi oranica Srednji prsten, ukupne površine 1275 m2.
 
Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika: Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka.
 
2.        
a) upisanih u zk.ul. 947 k.o. Briješće
- kč.br. 2537/38 u naravi oranica Ulica Vrtna, površine 927 m2
b) upisanih u zk.ul. 947 k.o. Briješće
- kč.br. 2537/39 u naravi oranica Ulica Vrtna, površine 927 m2
c) upisanih u zk.ul. 947 k.o. Briješće
- kč.br. 2537/40 u naravi oranica Ulica Vrtna, površine 927 m2
d) upisanih u zk.ul. 947 k.o. Briješće
- kč.br. 2537/41 u naravi oranica Ulica Vrtna, površine 927 m2
e) upisanih u zk.ul. 947 k.o. Briješće
-  kč.br. 2537/42 u naravi oranica Ulica Vrtna, površine 927 m2
f) upisanih u zk.ul. 947 k.o. Briješće
- kč.br. 2537/43 u naravi oranica Ulica Vrtna, površine 927 m2
g) upisanih u zk.ul. 947 k.o. Briješće
- kč.br. 2537/44 u naravi oranica Ulica Vrtna, površine 927 m2
h) upisanih u zk.ul. 947 k.o. Briješće
- kč.br. 2537/45 u naravi oranica Ulica Vrtna, površine 869 m2
i) upisanih u zk.ul. 947 k.o. Briješće
- kč.br. 2537/46 u naravi oranica Ulica Vrtna, površine 869 m2
j) upisanih u zk.ul. 947 k.o. Briješće
- kč.br. 2537/47 u naravi oranica Ulica Vrtna, površine 869 m2,
 
Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika RH MF Porezna uprava Područni ured Osijek.
 
IIUtvrđena vrijednost nekretnina iz točke I ovog zaključka iznosi:
I 1. (a+b+c) 201.521,50 kn
I 2. a) 16.686,00 kn
I 2. b) 16.686,00 kn
I 2. c) 16.686,00 kn
I 2. d) 16.686,00 kn
I 2. e) 16.686,00 kn
I 2. f) 16.686,00 kn
I 2. g) 16.686,00 kn
I 2. h) 15.642,00 kn
I 2. i)  15.642,00 kn
I 2. j)  15.642,00 kn.
 
III Nekretnine iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku       usmenom javnom dražbom (osamnaesta javna dražba).
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Osijeku, soba broj 22/I dana 29. studenog 2018.  godine u 10,30 sati.
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
IV Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na mrežnim stranicama e-oglasna ploča Trgovačkog suda u Osijeku i u jednom od javnih glasila.
 
V Uvjeti prodaje:
a) nekretnine iz točke I – 1. ovog zaključka, prodaju se kao cjelina, po početnoj cijeni koja je jednake utvrđenim vrijednostima nekretnina iz točke II  ovog zaključka i ispod te cijene ne mogu se prodavati na  ročištu (osamnaestom ročištu za javnu dražbu).
b) nekretnine iz točke I – 2 ovog zaključka, prodaju se  pojedinačno, po početnim  cijenama koje su jednake utvrđenim vrijednostima nekretnina iz točke II  ovog zaključka i ispod tih cijena ne mogu se prodavati na  ročištu (osamnaestom  ročištu za javnu dražbu).
c) Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac.
d) Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplate osiguranje u iznosu od po 10 %  od utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke II ovog zaključka  na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku broj HR31 2390 0011 3000 0020 0 s pozivom na broj HR05 272-81-2011 kod HPB i  dokaz o tome predoče  stečajnom sucu prije početka dražbe.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu  specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
e) Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
f) Ukoliko je kupac razlučni vjerovnik koji se namiruje iz kupovnine ili se namiruje   prije   tražbina  svih  ostalih  vjerovnika  koji  imaju  pravo  na namirenje  iz iste kupovnine,  nije  dužan  položiti  kupovninu  ako  ona iznosi koliko i njegova tražbina ili manje, ako iznosi više tada je dužan položiti razliku.
g) Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Nekretnine će se dosuditi i  kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i   nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke  V e).
h) U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim   knjigama   u   njegovu  korist   upiše  pravo  vlasništva  na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
i) Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
j) Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane   osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Zdravkom Grubeša  na mobitel  broj 098339737. Više podataka o prodaji imovine stečajnog dužnika može se naći i na www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“.
                      
 
Obrazloženje
 
 
Rješenjem ovog suda broj St-81/11-15 od 8. srpnja 2011. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom K. T. TEHNOGRADNJA d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu u stečaju,  Osijek, J.  Reihl – Kira 141  a stečajnu masu čine i nekretnine koje su predmet ove prodaje, a koje su opterećene razlučnim pravom.
 
Stečajni upravitelj  podnio  je ovom sudu prijedlog da se nekretnine  opisane u točki I ovog  zaključka  prodaju  uz  odgovarajuću  primjenu  pravila  o  ovrsi  na  nekretninama, sve sukladno članaka  164. stav 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj  44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 u vezi s člankom 441. Stečajnog zakona Narodne novine 71/15 i 104/17).
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je temeljem Odredbe članka 92., 93., 94., 95., 98., 100., 100 a., 101. i 101. a) Ovršnog zakona (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10, 112/12, 25/13 i 93/14), a u svezi s člankom 164. Stečajnog zakona.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
115.05.2019K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
220.03.2019K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
306.02.2019K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
414.06.2018K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
510.04.2018K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
622.02.2018K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
723.11.2017K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
805.10.2017K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
904.07.2017K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1027.04.2017K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1122.03.2017K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1209.02.2017K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1313.12.2016K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1426.10.2016K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1511.07.2016K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1606.06.2016K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekZdravko Grubeša Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1710.02.2014K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekDragutin Romić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1828.10.2013K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekDragutin Romić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1911.03.2013K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekDragutin Romić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2003.12.2012K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekDragutin Romić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2110.05.2012K.T. TEHNOGRADNJA D.O.O., OsijekDragutin Romić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
 # 21 (50/21)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status