Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikSTARA HIŽA D.O.O. - Rešetarevo 21, NetretićStečajni upraviteljTomislav Morsan - M. Gambona 4 , Karlovac
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe14.12.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost658.476,84 HRK (90.701,79 EUR)
(Prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika STARA HIŽA d.d. u stečaju ,upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu , zemljišnoknjižni odjel Karlovac uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to : nekretnina upisana u zk.ul.668 k.o. Lišnica ,kč.br.181/2 –kuća br.7 i dvorište u Dragi u površini od 752 čhv. )
  
NapomenaPočetna cijena prodavane nekretnine iznosila je 6.458.926,15 kn. Sada će se nekretnina prodavati na osamnaestom ročištu za dražbu po početnoj cijeni koja je umanjena za 10% od utvrđene vrijednosti nekretnine u odnosu na zadnju oglašenu cijenu , odnosno za iznos od 6588.476,84 kn TOMISLAV MORSAN dipl.oecc.47 000 KARLOVAC , Martina Gambona 4.
Oglas:
Prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika STARA HIŽA d.d. u stečaju ,upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu ,  zemljišnoknjižni odjel Karlovac uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to : nekretnina upisana u zk.ul.668 k.o. Lišnica ,kč.br.181/2 –kuća br.7 i dvorište u Dragi u površini od 752 čhv.

Početna cijena prodavane nekretnine iznosila je 6.458.926,15 kn. Sada će se nekretnina prodavati na osamnaestom  ročištu za dražbu po početnoj cijeni koja je umanjena za 10% od utvrđene vrijednosti nekretnine u odnosu na zadnju oglašenu cijenu , odnosno za iznos od 6588.476,84 kn

Nekretnina će se prodavat u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom .
   
Rok od objave zaključka o prodaji nekretnina na oglasnoj ploči do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
ROČIŠTE za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi TRGOVAČKOG  SUDA  U  ZAGREBU ,STALNA SLUŽBA  U  KARLOVCU , Trg Hrvatskih branitelja 1.  II kat , soba broj 205 ,dana 14. prosinca, 2018 god. u 10:00 h

UVJETI PRODAJE :
Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije pet dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplatile osiguranje u iznosu od 10% od vrijednosti nekretnine , na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu (OIB: 37388188772) kod hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, Jurišićeva 4. ( OIB: 87939104217) IBAN: HR9223900011300000460 model broj 1112 i dokaz o tome predočile stečajnom sucu na spis pet dana prije početka dražbe ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja.
  
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz  ovjerenu specijalnu punomoć. Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju , osiguranje odnosno bankarska garancija će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
  
Kupac je dužan uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene u roku od tri mjeseca od dana zaključenja javne dražbe na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom , a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignutoj na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl.100.st.2.i 3. OZ-a)
  
Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili i nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju )prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku
(čl.93.st.3.OZ-a)
  
Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa upisano u zemljišnim knjigama ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da nekretninu kupuje uz iste uvjete.
  
U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da će se nakon pravomoćnosti tog rješenja i nakon što kupac položi kupovninu,u zemljišnim knjigama upisati u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i tereti na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
 
Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaju nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
  
Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit,sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena,u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati i založno pravo na nekretninama radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretninama sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se u zemljišnim knjigama nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena , u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca,a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.
 
Prodaja se obavlja po načelu “VIĐENO-KUPLJENO“, što isključuje svake naknadne prigovore kupca.

Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezane uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Tomislavom Morsanom na broj mobitela 098 911 89 81 .

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
110.06.2019STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
204.03.2019STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
331.01.2019STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
405.11.2018STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
526.09.2018STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
626.06.2018STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
714.05.2018STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
809.04.2018STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
905.03.2018STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1015.01.2018STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1115.01.2018STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1223.10.2017STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1322.09.2017STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1410.07.2017STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1509.06.2017STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1605.05.2017STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1705.05.2017STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1807.04.2017STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1906.03.2017STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2006.02.2017STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2129.12.2016STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2210.10.2016STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2308.09.2012STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24STARA HIŽA D.O.O., NetretićTomislav Morsan Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 24 (50/24)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status