Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikMESTRA d.o.o. - Petkovec Toplički 46, Stečajni upraviteljSanja Kraljek - Kralja Tomislava 14, Čakovec
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe22.11.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU,  po sucu toga suda Mariji Levanić Škerbić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom MESTRA d.o.o. u stečaju, Petkovec Toplički 46, OIB:19823739547 St-61/14, dana 11. listopada 2018. godine, donio je zaključak temeljem kojeg se objavljuje
 
 
 
OGLAS
o prodaji nekretnine stečajnog dužnika
XII usmenom javnom dražbom
 
 
I/  PREDMET  PRODAJE
su slijedeće nekretnine stečajnog dužnika:
 
Nekretnina upisana z.k.ul. 2686 k.o. Novi Marof, kat. čestica 1872/13, zgrada 14 m2 i  z.k.ul. 2685 k.o. Novi Marof, kat. čestica 1872/12, tržnica zgrada 50 m2
 
II/ POČETNA CIJENA
Nekretnine se prodaju po početnoj cijeni prema zaključku stečajnog suca od 5. studenog  2018.godine:
 
Nekretnina upisana z.k.ul. 2686 k.o. Novi Marof, kat. čestica 1872/13, zgrada 14
m2 i  z.k.ul. 2685 k.o. Novi Marof, kat. čestica 1872/12, tržnica zgrada 50 m2, početna cijena 125.238,00 kn, , što je cijena bez PDV i poreza na promet nekretnina
 
III/  NAČIN PRODAJE:
 
Ročište za prodaju nekretnine održati će se na Trgovačkom sudu u Varaždinu, Braće Radić br.2, drugi kat, soba br. 223, 22. studenog 2018.godine u 10,30 sati.
 
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
Ovaj zaključak o prodaji objaviti će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu, na web stranici Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (www.sudacka-mreza.hr/stecaj), na web stranici Hrvatske gospodarske komore.
 
Rok od objave ovog zaključka o prodaji na e-oglasnoj ploči ovog suda do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
 
IV/ UVJETI PRODAJE:
 
1. Nekretnine iz točke I ovog zaključka prodavati će se na dvanaestom ročištu za javnu dražbu, po cijeni navedenoj u točki II ovog zaključka i ispod te cijene se ne mogu prodati.
 
2. Poreze, pristojbe i ostale troškove vezane uz prijenos vlasništva i uporabu nekretnina koji nisu sadržani u početnoj cijeni oglašenih nekretnina, kupac je dužan platiti u skladu sa zakonom.
 
Na nekretnini upisanoj u z.k.ul. 2686 k.o. Novi Marof, kat. čestica 1872/13,  
zgrada 14 m2 i  z.k.ul. 2685 k.o. Novi Marof, kat. čestica 1872/12, tržnica zgrada 50 m2, uknjiženo je založno pravo u korist RH Ministarstvo finanacija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin, OIB: 52634238587;
 
3. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije tri dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplatile jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti nekretnine iz točke I ovog zaključka na žiro-račun Trgovačkog suda u Varaždinu broj: IBAN HR 40 23900011300002754 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., pozivom na broj spisa St-61/14, u koloni svrha uplate, jer u suprotnom neće moći pristupiti dražbovanju, a dokaz o tome predočiti stečajnom sucu prije početka dražbe.
Kupac je dužan izvršiti uplatu jamčevine za one nekretnine za koje namjerava sudjelovati na javnoj dražbi.
Kupcu nekretnine jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
 
4. Uplatitelju čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe. Jamčevinu nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knigama ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine i ako bi se s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovnine.
 
5. Kupac je dužan uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene  u roku od 30 dana od dana obavijesti o pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozuta navedenog u točki 4. uvjeta prodaje ovog zaključka. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. Ako bude više ponuditelja, sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupac koji je ponudio veću cijenu ne položi kupovninu u zadanom roku. U tom slučaju sud će donijeti posebno rješenje o dosudi svakom slijedećem kupcu koji je ispunio uvjete da mu se nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine.
 
6. Ukoliko je kupac razlučni vjerovnik koji se jedini namiruje iz kupovnine ili se namiruje prije tražbina ostalih vjerovnika koji imaju pravo na namirenje iz iste kupovnine, nije dužan položiti kupovninu u onom dijelu u kojem se može izvršiti prijeboj s njegovom tražbinom.
Prodaja se obavlja po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne progovore kupca.
 
7. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upisati u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama te brisati prava i tereti na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom
 
8. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
 
9. Sve zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu stečajnog dužnika uz prethodnu najavu i dogovor sa stečajnim upraviteljem na broj telef.:091 88 11 871
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.01.2019MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
212.12.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
311.11.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
405.11.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
517.09.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
610.07.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
710.07.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
807.06.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
904.05.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1009.04.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1109.03.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1208.02.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1317.01.2018MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1410.11.2017MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
15MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16MESTRA d.o.o. , Sanja KraljekPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 16 (50/16)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status