Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Rijeci - Stalna služba u PazinuBroj postupka
Stečajni dužnikPULA 2010 d.o.o. - Valsaline 41, PulaStečajni upraviteljBogdan Veselinović - Marijana Stepčića 34, Rijeka
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu25.10.2018.Datum dražbe25.10.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost21.957,48 HRK (3.024,53 EUR)
(M1 osobno vozilo marke KIA typ 1,6 SW LX Fresh br. šasije: U5YFF52229L077974, godina prve registracije 2008., NIJE u voznom stanju, bilo registrirano do 09.06.2017., registracija PU 262 PS, ODJAVLJENO)
  
NapomenaProcijenjena cijena po sudskom vještaku 30.120,00 kn (s uračunatim PDV od 25% ). Prodaja po procijenjenoj vrijednosti umanjivanoj za 10% po svakom krugu ponude i iznosi 19.761,73 kn (s uračunatim PDV od 25% ),ispod koje se cijene roba ne može prodati. Jamčevina u visini od 10 % ponuđene cijene 1.976,17 kn, ima se platiti na račun stečajnog dužnika IBAN: HR7824020061100848229 koji se vodi kod ERSTE BANK dd, do 24. listopada 2018. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU POKRETNINA PULA 2010 D.O.O.U STEČAJU – NE OTVARATI” do zaključno 25.10.2018.do 12,00 sati bez obzira na način dostave. Javno otvaranje ponuda 25.10. 2018.godine u 12,30 sati u uredu javnog bilježnika Zorana Vrsalović u Rijeci, Korzo 40
Oglas:

Stečajni upravitelj dužnika PULA 2010 d.o.o. u stečaju, Pula, Valsaline 41, OIB: 02075107983, temeljem Odluke Skupštine vjerovnika od 07.ožujka 2018.godine, objavljuje

O G L A S
za petu javnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 
I  PREDMET PRODAJE:

1.
Prodaje se pokretna imovina dužnika:  M1 osobno vozilo marke KIA typ 1,6 SW LX Freshbr. šasije: U5YFF52229L077974, godina prve registracije 2008., NIJE u voznom stanju, bilo registrirano do 09.06.2017., registracija PU 262 PS, ODJAVLJENA
Vrijednost  vozila sukladno izvršenoj procjeni iznosi: 30.120,00 kn  s uključenim PDV 25%.
2. Pokretna imovina iz točke 1.oglasa biti će prodana neposrednom pogodbom prikupljanjem pisanih ponuda.

II UVJETI PRODAJE:

1. Početna kupoprodajna cijena, jest procijenjena s umanjenjem od 10% za svaku prodaju, i iznosi 19.761,73 kn (s uklj.PDV), ispod koje se cijene ne može prodati.
2. Pokretnina će se prodati ako pristigne bar jedna ponuda koja udovoljava svim uvjetima uglasa.
3. Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
4. Kupac je obvezan položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi jer će u protivnom stečajni upravitelj prodaju proglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. Troškovi nove prodaje namirit će se iz položenog osiguranja, te razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.
5. Pravo na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe, sukladno propisima Republike Hrvatske, koje su najkasnije na dan 24.listopada 2018.godine platile jamčevinu za kupnju vozila u visini od 10% početne kupoprodajne cijene ili 1.976,17 kn, uplatom na račun stečajnog dužnika IBAN: HR7824020061100848229 koji se vodi kod ERSTE BANK dd, Rijeka, s pozivom na broj  352-2018 (bez oznake modela) s tim što je kupac dužan potvrdu o uplati predate javnom bilježniku prije početka otvaranja ponuda.
6. Kupcu se jamčevina uračunava u prodajnu cijenu a ostalim se vraća nakon zaključenja dražbe.
7. Ponude se dostavljaju na ime i adresu  javnog bilježnika Zorana Vrsalović u Rijeci, Korzo 40, u zatvorenoj omotnici s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU POKRETNINA PULA 2010 u stečaju – NE OTVARATI” , do zaključno dana 25. listopada 2018.godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
8. Javno otvaranje ponuda održat će se 25. listopada 2018.godine u 12,30 sati pred javnim bilježnikom Zoranom Vrsalović u Rijeci, Korzo 40,o čemu će javni bilježnik sačiniti zapisnik.
9. Pokretninu iz točke 1.ovog oglasa stečajni upravitelj će svojom odlukom dodijeliti kupcu koji ponudi najveću cijenu i ispunjava sve druge uvjete iz oglasa.
10. Pokretninu koja je predmet prodaje, kao i dokumentaciju, moguće je razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljom na mob. 095 911 49 65

III OBJAVA OGLASA

1. Oglas će biti objavljen na stranicama sudačke mreže, te na stranicama portala Index-oglasi i putem besplatnih malih oglasa.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
116.01.2019PULA 2010 d.o.o. , PulaBogdan VeselinovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
206.12.2018PULA 2010 d.o.o. , PulaBogdan VeselinovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
328.06.2018PULA 2010 d.o.o. , PulaBogdan VeselinovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
424.05.2018PULA 2010 d.o.o. , PulaBogdan VeselinovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
504.05.2018PULA 2010 d.o.o. , PulaBogdan VeselinovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
630.03.2018PULA 2010 d.o.o. , PulaBogdan VeselinovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 6 (50/6)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status