Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikNEFERANOVIĆ d.o.o. - BILICE II br 46, SplitStečajni upraviteljBože Guvo - Smiljanićeva 2 , Split
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe06.11.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 EUR (0,00 HRK)
(Nekretnine stečajnog dužnika - poluotvoreni skladišni prostor, površine 1.253,25 m2 i pristupni put boksovima, površine 520,50 m2, po cijeni od 157.439,20 EUR odnosno 1.166.784,90 kn. Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

Stečajni dužnik – NEFERANOVIĆ d.o.o. u stečaju, Split, Bilic II / 46,   OIB: 29092582253, a temeljem Zaključka Trgovačkog suda u Splitu, pod poslovnim brojem    1. St- 413/2013. od 5.listopada  2018 godine oglašava

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
usmenom  javnom dražbom


I / 
Određuje se  prodaja imovine u vlasništvu Stečajnog dužnika i to baš:

NEKRETNINE

„Određuje se XII (Dvanaesto) ročište za prodaju u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona nekretnina stečajnog dužnika i to:
Stambeno-poslovne zgrade, poluotvorenog skladišnog prostora i otvorenog skladišnog prostora-dvora, na čest.zem. 2802,čest.zem. 2085/5 i čest.zem.2805/9, ZU 5286 k.o. Split u stečajnom postpupku uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona a odnose se na neknina:

 
Redni
broj

 
Naziv nekretnine

 
  Površina                 /  BGP m2

 
Cijena ukupno
/  €

 
Cijena/ kuna
UKUPNO

I

Poluotoreni skladišni prostor i pristupni put boksovima

1.253,25 520,50

157.439,20

1.166.784,90

 
                                                                         Izvor: Zaključak Trgovačkog suda u Splitu, od 5.listopada 2018. godine, str. 1-4.     
 
 Prodaja se može izvršti i u djelovima, kako je to prikazano u: 1. Zaključku o prodaju trgovačkog suda u Splitu od 5. listopada  2018. godine i 2.) Vještvo stalnog sudskog vještaka, a sastavni dio su ovoga natječaja.                                                                                                                         
II
NAČIN PRODAJE:                                                                                                                                                                                                                  
Nekretnine pobliže označene u toč.I. zaključka prodavat će se u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom.


Ročište za prodaju  će se pred stečajnim sudcem u zgradi Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska br.6, sudnica broj 1/Prizemlje, dana  6.studenoga  2018. godine u 9:30 sati.                                                                                                                                                                                              

III.
Ovaj natječaj, zaključak o prodaji, sudsko vještvo objavit će se na mrežnoj stranici- e oglasna ploča.
Trgovačkog suda u Splitu, te oglas o prodaji – sažetak,u dnevnom tisku.Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.  Stečajni uprvitelj će Hrvatskoj gospodarskoj komori Zagreb i Visokom trgovačkom sudu republike Hrvatske u Zagrebu dostaviti podatke o nekretninama koje su predmet prodaje.

IV.
  UVJETI PRODAJE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.Nekretnine koje su predmet prodaje slobodne su od osoba i stvari trećih osoba.


2.Vrijednost nekretnina utvrđena je u iznosu koja je navedena u toč.I.zaključka.


3.Nekretnine iz toč.I. zaključka prodavat će se na dvanaestom  ( XII ) ročištu za dražbu po početnoj cijeni koja je jednaka utvrđenim vrijednostima nekretnina i ispod te cijene ne mogu se prodati na dvanaestom (XII) ročištu.Ako se nekretnine ne prodaju na dvanaestom   (XII) ročištu za prodaju po utvrđenim vrijednostima na narednim ročištima za prodaju mogu se prodati za nižu vrijednost koju zaključkom odredi stečajni sudac.


4.Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretniine snosi kupac.


5.Kao kupci mogu sudjelovati sve osobe koje prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo na nekretninama koje su predmet prodaje i koje su najkasnije 6. stugenoga  2018. godine uplatile osiguranje u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina koja su predmet prodaje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Zagreb broj: IBAN: HR1623900011300000664, model:HR:02 s naznakom za spis 1. St-413/2013 i dokaz o tome predočile stečajnom sucu prije početka dražbe, ili stečajnom sucu priložie bankarsku garancije bonitetne banke na prvi poziv na navedene iznose osiguranja.Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranja odnosno bankarska garancija vratit će se odmah nakon zaključenja javne dražbe.


6.Kupac je dužan uplatiti postignutu kupovinu u roku od 30 dana računajući od dana pravomoćnosti riješenja o dosudi na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj poštanskoj Banci d.d. zagreb broj: IBAN: HR1623900011300000664, model:HR:02 s naznakom za spis 1.St-413/2013. Ako kupac u naprijed navedenom roku ne položi kupovinu sud će posebnim riješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namiriti će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.Nekretnine će se riješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovinu u roku iz toč IV.6.ovog zaključka.
7.Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljim ako odmah po zaključenjudražbe izjavi da imovinu kupuje uz iste uvjete.

8.U riješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti tog riješenja i nakon što kupac položi kupovinu u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vasništva na dosuđenim nekretninama te izvrši brisanje prava i tereta na nekretnini koji prestaju njhovom prodajom.                                                          

9.Nakon pravomoćnosti riješenja o dosudi nekretnina i nakon što kupac položi kupovinu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu čime kapac stupa u posjed nekretnina.                                                                                                                                                                                                                                10.Prodaja se obavlja po načeli  „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.                                                                       

11.Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati nekretnine koje su predmet prodaje svakim radnim danom po prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem Bože Guvo, Split, Smiljanićeva 2. Mob.br: 098 911 3241. kod stečajnog upravitelja može se dobiti uvid sva raspoloživa dokumentacija koja se odnosi na nekretnine koje su predmet prodaje,2) radnim danom od 9 do 12 sati.                                                
                              
                                     

Više podataka o prodaji stečajne imovine možete naći i na:

 
                                                      www.sudacka-mreza.hr/web-stecaj.aspx­                        
Datoteka
XII Zaključak o oprodaji 2018.docx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
106.11.2018NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
212.07.2018NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
319.06.2018NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
427.02.2018NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
523.01.2018NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
602.11.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
702.11.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
815.09.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
923.05.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1016.03.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1125.01.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1225.01.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1311.10.2016NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1406.09.2016NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 14 (50/14)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status