Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikNEFERANOVIĆ d.o.o. - BILICE II br 46, SplitStečajni upraviteljBože Guvo - Smiljanićeva 2 , Split
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe06.11.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 EUR (0,00 HRK)
(Nekretnine stečajnog dužnika - poluotvoreni skladišni prostor, površine 1.253,25 m2 i pristupni put boksovima, površine 520,50 m2, po cijeni od 157.439,20 EUR odnosno 1.166.784,90 kn. Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

Trgovački sud u Splitu, po stečajnom sucu Velimiru Vukoviću kao sucu pojedincu,  u stečajnom postupku nad stečajnim  nad dužnikom NEFERANOVIĆ d.o.o. u stečaju Split, Bilice II br.46 2.,OIB: 29092582253, dana 5.listopada 2018. godine 
 
z a k lj u č i o   j e
I. Određuje se dvanaesto ročište za prodaju  u stečajnom postupku  uz odgovarajuću primjenu odredbi  Ovršnog zakona nekretnina stečajnog dužnika,  i to:
Stambeno-poslovne zgrade, poluotvorenog skladišnog prostora i otvorenog skladišnog prostora –dvora, na čest.zem. 2802,  čest.zem. 2805/5  i čest.zem. 2805/9,  ZU 5286 k.o. Split  u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona koje se odnose na nekretnine. 
 
Založno pravo na ovim nekretninama upisano je u korist Credo banka d.d. u stečaju Split.
Na ovom ročištu predmet prodaje je:
 
- poluotvoreni skladišni prostor, površine 1.253,25 m2 i pristupni put boksovima, površine 520,50 m2, po cijeni od 157.439,20 EUR odnosno 1.166.784,90 kn.
 
II. NAČIN PRODAJE:
 
Nekretnine  pobliže označene u toč. I. zaključka prodavat će se  u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom.
 
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi  Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska br. 6, sudnica broj 1/Prizemlje, dana 6. studenoga 2018. godine u 9,30 sati.

III. Ovaj zaključak o prodaji  objavit će se na mrežnoj stranici- e oglasna ploča. Trgovačkog suda u Splitu,  te oglas o prodaji  u dnevnom tisku.                                      
Ročište će se održati  i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Stečajni upravitelj će Hrvatskoj gospodarskoj komori Zagreb i Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu dostaviti podatke o nekretninama  koje su predmet prodaje.

IV. UVJETI PRODAJE:

1. Nekretnine koje su predmet prodaje slobodne su od osoba i stvari trećih osoba.
 
2. Vrijednost nekretnina  utvrđena je u iznosu  koji  je naveden u toč. I. zaključka.
 
3. Nekretnine iz  toč. I.  zaključka prodavat će se na  dvanaestom ročištu za dražbu  po  cijeni koja je toč. 1 zaključka  i ispod te cijene ne mogu se prodati na dvanaestom ročištu.
Ako se nekretnine ne prodaju na dvanaestom ročištu za prodaju po utvrđenim vrijednostima na narednim ročištima za prodaju mogu se prodati  za nižu vrijednost koju zaključkom odredi stečajni sudac.

4. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom  nekretnina snosi kupac.
 
5. Kao kupci mogu sudjelovati  sve osobe koje prema važećim propisima  u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo na nekretninama koje su predmet prodaje  i  koje su  najkasnije  do  6. studenoga  2018. godine  uplatile osiguranje  u iznosu od 10 % od utvrđene vrijednosti  nekretnina koje su predmet prodaje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu  pri Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Zagreb broj: IBAN: HR1623900011300000664, model: HR:02 s naznakom  za spis 1. St-413/2013 i dokaz o tome predočile stečajnom sucu prije početka dražbe,  ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju  bonitetne banke  na prvi poziv za navedene  iznose   osiguranja.
 
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje  odnosno bankarska garancija vratit će se  odmah nakon zaključenja javne dražbe.

6. Kupac je  dužan uplatiti postignutu kupovinu u roku od 30 dana računajući  od dana  pravomoćnosti  rješenja o dosudi na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Zagreb broj: IBAN: HR1623900011300000664, model: HR:02 s naznakom  za spis 1. St-413/2013.
 
Ako kupac u naprijed navedenom roku ne položi kupovinu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti  novu prodaju  uz uvjete određene za prodaju  koja je  oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika  između kupovine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
            
Nekretnine će se  rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.

Nekretnine će se dosuditi i  kupcima koji su  ponudili nižu cijenu  prema veličini  ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovinu u roku  iz toč. IV. 6. ovog zaključka.

7. Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa  ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da imovinu kupuje uz iste uvjete.
 
8. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti  tog rješenja  i nakon što kupac položi kupovinu u zemljišnim knjigama  upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama te izvrši  brisanje prava i tereta na nekretnini koji prestaju njihovom prodajom.
 
9. Nakon  pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina i nakon što kupac položi kupovinu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu čime kupac stupa u posjed nekretnina.
 
10.  Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
11. Osobe  zainteresirane za kupnju mogu razgledati nekretnine  koje su predmet  prodaje svakim radnim danom po prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem Bože Guvo, Split, Smiljanićeva 2.  mob.br: 099 7810-923. Kod stečajnog upravitelja  može se dobiti na uvid  sva raspoloživa dokumentacija koja se odnosi na nekretnine koje su predmet  prodaje.
 
Obrazloženje :
           


Rješenjem ovog suda br. St-413/2013 od 02. listopada 2014. godine otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom  NEFERANOVIĆ d.o.o. u stečaju Split, Bilice II br.46 2.,OIB: 29092582253.  Istim rješenjem za stečajnog upravitelja imenovan je Bože Guvo dipl. oec. iz Splita, Smiljanićeva 2.

Rješenjem ovog suda  br. 1.St-413/2013 od  11. srpnja 2016. godine, a temeljem  odredbi čl. 164  Stečajnog zakona, (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06,116/10 i 25/12 ),  određena je prodaja  imovine stečajnog  dužnika NEFERANOVIĆ d.o.o. u stečaju Split, Bilice II br.46 2.,OIB: 29092582253  i to nekretnina označenih  u toč. I. ovog zaključka, u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona.

Kako predmetne nekretnine nisu prodane na desetom dražbenom ročištu koje je održano 12.srpnja 2018. godine, sud je uz suglasnost stečajnog upravitelja cijenu za predmetne nekretnine umanjio za 10% u odnosu na cijene iz  zaključka od 19. lipnja  2018.godine, odnosno navedene u nalazu i mišljenju sudskog vještaka Ante Zekan od 14.ožujka 2017.godine.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama  čl. 97, čl. 98, čl. 99, čl. 100, čl. 101 i čl. 149 st. 1  Ovršnog zakona,  (Narodne novine broj 112/12)  u svezi s čl. 164  i čl. 165  Stečajnog zakona, trebalo donijeti ovaj zaključak.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
106.11.2018NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
212.07.2018NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
319.06.2018NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
427.02.2018NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
523.01.2018NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
602.11.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
702.11.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
815.09.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
923.05.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1016.03.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1125.01.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1225.01.2017NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1311.10.2016NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1406.09.2016NEFERANOVIĆ d.o.o. , SplitBože Guvo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 14 (50/14)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status