Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikCentar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. - Potočka 20, KriževciStečajni upraviteljTomislav Đuričin - Dravska Poljana 1, Varaždin
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu20.07.2018.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost141.862,88 HRK (19.540,88 EUR)
(Motorna vozila i nerasti)
  
NapomenaProcjena dostupna na upit
Oglas:

Stečajni upravitelj društva CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE d.o.o. u stečaju, Križevci, Potočka 20, OIB: 18386202945, dana 10. srpnja 2018. godine
 
OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
 
 
1)    Prodaju se nerasti u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje su slijedeći nerasti:
 

Inv. Br.

Sadržaj- naziv sredstva

Godina nabave

Količina

procijenjena vrijednost u kn

početna cijena u kn

1000920

NERAST K-403 PAVO HR 2001193

2016

1

3.000,00

1.842,38

1000921

NERAST K-404 JAN HR 2001193

2016

1

3.000,00

1.842,38

1000923

NERAST K-413-ILE

2016

1

3.000,00

1.842,38

1000924

NERAST K-407 BELI HR 70003000

2016

1

4.200,00

2.579,33

1000925

NERAST K-408 VLAD HR 00001169

2016

1

2.700,00

1.658,14

1000926

NERAST K-409 KUP HR 00001169

2016

1

2.700,00

1.658,14

1000927

NERAST K-410 RIO HR 00001169

2016

1

2.700,00

1.658,14

1000928

NERAST K-411 ŽELJO HR 10030704

2016

1

4.000,00

2.456,50

1000929

NERAST K-412 VAL HR 6000083

2017

1

3.300,00

2.026,61

1500765

K-402 NERAST DUROK HR10030704/00269

2015

1

2.300,00

1.412,49

1500767

K-400 NERAST LANDRAS HR40000432/00296

2015

1

2.000,00

1.228,25

1600407

NERAST K-371 NOBIS

2011

1

3.000,00

1.842,38

1600416

NERAST LASKOS K-380

2013

1

3.000,00

1.842,38

1600417

NERAST SUS K-381

2013

1

3.000,00

1.842,38

1600422

NERAST MOSER K-386

2013

1

3.000,00

1.842,38

1600425

NERAST BOMBER K-389

2013

1

3.000,00

1.842,38

1600429

NERAST VIK K-393

2013

1

3.000,00

1.842,38

1600432

NERAST K-398

2014

1

7.000,00

4.298,88

1600434

NERAST K-396

2014

1

7.000,00

4.298,88

 
 
2) Prodaju se vozila u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje su slijedeća vozila:
 

Inv. Br.

Sadržaj- naziv sredstva

Godina nabave

Količina

Jed. Mjere

Procjena vrijednosti u kn

Početna cijena u kn

7000609  V-1

ŠKODA OCTAVIA COMBI KŽ956 BF

2012

1

kom

72.000

44.217,00

7000597  V-2

KAMION MAN KŽ-273 BJ  S CISTERNOM

1996

1

kom

37.000

22.722,63

7000607  V-7

ŠKODA COMBI 1,9TDI KŽ-653 BT

2010

1

kom

28.000

17.195,50

5000692

VILE ZA PRIJENOS.BALA SJENAŽE

2000

1

kom

1.100

675,54

7000018  V-5

RENAULT KANGOO EXPRES KŽ-652 BJ

2004

1

kom

8.000

4.913,00

7000016  V-6

RENAULT MEGANE KŽ-653 BJ

2004

1

kom

20.000

12.282,50

 
3) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodajepo principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od početne cijene. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.
 
4) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 20. srpnjom 2018 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od početne cijene, zadnji dan za uplatu jamčevine je 20. srpnja 2018. godine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR3124840081135035979. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj CRSH d.o.o. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju imovine CRSH-a “.
 
5) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 26. srpnja 2018  godine.
 
6) Zainteresirane osobe mogu pogledati motorna vozila dana 16.srpnja 2018 i 18.srpnja 2018. godine u vremenu od 9:00 do 10:00. Razgledavanje nerasta je uz prethodni dogovor na telefon 042/410-502, radnim danom od 13 do 15 sati.
 
7) Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 042/410-502, radnim danom od 13 do 15 sati.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
106.04.2018Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 8 (50/8)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status